« Tagasi

Liikluspinna Mooni tänav kehtetuks tunnistamine

Kehra Linnavalitsuse 03.11.1995 korraldusega nr 91 „Uute tänavate nimetamisest" nimetati Kehra linnas Uusaula elamurajoonis paiknev tänav Mooni tänavaks. Kohanimeregistris registreeritud Mooni tänav paikneb Uusasula katastriüksusel, katastritunnusega 29001:005:0080. Mooni tänavat senini ehitatud ei ole.

Anija Vald ja OÜ Lille arendus sõlmisid 27.11.2018 kinnistute võlaõigusliku müügilepingu alljärgnevate Kehra linnas paiknevate kinnitute suhtes:

1. Kinnistu registriosa nr 9874802, Uusasula katastriüksus katastritunnusega 29001:005:0080, pindalaga 55920 m2, sihtotstarbega elamumaa.

2. Kinnistu registriosa nr 338202, Lille tn 1 katastriüksus katastritunnusega 29001:005:0050, pindalaga 1607 m2, sihtotstarbega elamumaa.

3. Kinnistu registriosa nr 338502, Lille tn 3 katastriüksus katastritunnusega 29001:005:0060, pindalaga 1602 m2, sihtotstarbega elamumaa.

4. Kinnistu registriosa nr 333302, Lille tn 5 katastriüksus katastritunnusega 29001:005:0070, pindalaga 1600 m2, sihtotstarbega elamumaa.

5. Kinnistu registriosa nr 338602, Lille tn 2 katastriüksus katastritunnusega 29001:005:0010, pindalaga 2465 m2, sihtotstarbega elamumaa.

6. Kinnistu registriosa nr 338302, Lille tn 4 katastriüksus katastritunnusega 29001:005:0020, pindalaga 1832 m2, sihtotstarbega elamumaa.

7. Kinnistu registriosa nr 244002, Lille tn 6 katastriüksus katastritunnusega 29001:005:0030, pindalaga 2551 m2, sihtotstarbega elamumaa.

8. Kinnistu registriosa nr 338402, Lille tn 8 katastriüksus katastritunnusega 29001:005:0040, pindalaga 1880 m2, sihtotstarbega elamumaa.

OÜ Lille arendus algatas Uusasula katastriüksuse, katastritunnusega 29001:005:0080, jagamise menetluse ja Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ poolt koostatud Lille elamurajooni piiripunktide ja piiride skeemi järgi puudub vajadus Mooni tänava väljaehitamiseks. Kõikidele moodustatavatele elamukruntidele on planeeritud juurdepääsud avalikelt tänavatelt, milleks on Aiandi tänav, Lille tänav, Ülase tänav, Nelgi tänav ja Tulbi tänav.

Lähtudes asjaolust, et puudub vajadus Mooni tänavat välja ehitada algatas Anija Vallavalitsus liikluspinna Mooni tänav kehtetuks tunnistamise menetluse. Korralduse eelnõu järgi otsustatakse tunnistada kehtetuks Kehra linnas asuv liikluspind Mooni tänav lähtudes Lille elamurajooni piiripunktide ja piiride skeemist.

Eelnõu kohta on võimalik esitada 15 päeva jooksul Anija Vallavalitsusele omapoolne arvamus.