Valla kantselei

Nimi

Amet

Telefon

Mobiil

E-post

Haridus
Heldi Laks Vallasekretär 619 9001 55511866

heldi.laks@anija.ee

kõrg
Ilsia Väli Referent 619 9023 55511877 ilsia.vali@anija.ee kõrg

Kristiina Kari

Kantseleispetsialist - registripidaja

619 9002

55513080

kristiina.kari@anija.ee

kõrg

Lilja Piibeleht-Tarassov

Infospetsialist

619 9000

5296771

lilja.piibeleht-tarassov@anija.ee

 

kesk-eri
           

 

Vallavalitsuse koosseis

Nimi

Amet

Telefon

Mobiil

E-post

Haridus

Riivo Noor

Vallavanem

619 9004

5088236

riivo.noor@anija.ee

kõrg

Marge Raja

Abivallavanem 619 9005 5125245 marge.raja@anija.ee kõrg

Liivi Hansen

Finantsjuht

619 9010

5125241

liivi.hansen@anija.ee

kõrg
Enn Pung Abivallavanem  6199015 5109285 enn.pung@anija.ee kõrg

 

 

Sotsiaalvaldkond

14.09.20

Nimi

Amet

Telefon

Mobiil

E-post

Haridus

Airi Hõrrak

Sotsiaaltööspetsialist
teenuste alal

619 9006

55511944

airi.horrak@anija.ee

kõrg

Marianne Leis

Sotsiaaltööspetsialist
toetuste alal

619 9007

53311154

marianne.leis@anija.ee

kõrg
Kristel Lään Sotsiaaltööspetsialist 605 1776 5222764 kristel.laan@anija.ee kõrg

Tuuliki Rohtla

Projektijuht

 

5266071

tuuliki.rohtla@anija.ee

rakenduskõrg
Svetlana Lass Laste ja perede spetsialist 619 9008 5125242  svetlana.lass@anija.ee

kõrg

Lydia Kruusmann Laste ja perede spetsialist  619 9014 55510530 lydia.kruusmann@anija.ee kõrg
  Noorsootöö spetsialist    

 

kõrg

 

Finants

19.06.18

Nimi

Amet

Telefon

Mobiil

E-post

Haridus

Liivi Hansen

Finantsjuht

619 9010

5125241

  liivi.hansen@anija.ee kõrg

 Mairit Margat

Raamatupidaja

619 9011

5272589

mairit.margat@anija.ee

rak. kõrg

Maire Sikkar

Raamatupidaja

619 9013

5272589

maire.sikkar@anija.ee

kesk

Jaanika Sõmer

Raamatupidaja 619 9012 5272589 jaanika.somer@anija.ee kõrg
           

 

 

Planeerimine, maakorraldus, ehitus

Nimi

Amet

Telefon

Mobiil

E-post

Haridus
Anne Ruus Ehitusreferent 619 9026   anne.ruus@anija.ee kõrg
Inga Vainu Arhitekt-planeeringutespetsialist 619 9016 5272963 inga.vainu@anija.ee kõrg

Mait Paasik

Maa- ja teespetsialist

619 9021

53338408

mait.paasik@anija.ee

kõrg

Viljo Leis

Ehitus- ja hankespetsialist

619 9017

5125243

viljo.leis@anija.ee

kõrg

 

Keskkond, taristu

Nimi

Amet

Telefon

Mobiil

E-post

Haridus

Evelin Kolbak

Keskkonnaspetsialist

619 9022

58189033

evelin.kolbak@anija.ee

kõrg

Tõnu Kirves

Majandusspetsialist

619 9020

5125244

tonu.kirves@anija.ee

kõrg

 

 

Järelevalve

Nimi Amet Telefon Mobiil E-post Haridus

Mihhail Lopatkin

Järelevalve spetsialist

619 9018 55512773

mihhail.lopatkin@anija.ee

kõrg

 

Arendus

Nimi

Amet

Telefon

Mobiil

E-post

Haridus

Meeli Kuul

Arendusjuht

619 9025

58200239

meeli.kuul@anija.ee

kõrg