Valla kantselei

Nimi

Amet

Telefon

Mobiil

E-post

Haridus
Heldi Laks Vallasekretär 619 9001 55511866

heldi.laks@anija.ee

kõrg
Ilsia Väli Referent 619 9023 55511877 ilsia.vali@anija.ee kõrg

Ene Olesk

Registripidaja

619 9002

 

ene.olesk@anija.ee

kesk

Kersti Kippar

Kantseleispetsialist-volikogu sekretär

619 9024

55513080

kersti.kippar@anija.ee

kesk-eri
Lilja Piibeleht-Tarassov Infospetsialist 619 9000 5296771 lilja.piibeleht-tarassov@anija.ee kesk-eri

 

Vallavalitsuse koosseis

Nimi

Amet

Telefon

Mobiil

E-post

Haridus

Arvi Karotam

Vallavanem

619 9004

5014914

arvi.karotam@anija.ee

kõrg

Riivo Noor

Abivallavanem 619 9015 5088236 riivo.noor@anija.ee kõrg

Marge Raja

Abivallavanem

619 9005

5125245

marge.raja@anija.ee

kõrg
Liivi Hansen Finantsjuht 619 9010 5125241 liivi.hansen@anija.ee kõrg

 

Sotsiaalvaldkond

19.06.18

Nimi

Amet

Telefon

Mobiil

E-post

Haridus

Airi Hõrrak

Sotsiaaltööspetsialist
teenuste alal

619 9006

55511944

airi.horrak@anija.ee

kõrg

Marianne Leis

Sotsiaaltööspetsialist
toetuste alal

619 9007

53311154

marianne.leis@anija.ee

kõrg
Kristel Lään Sotsiaaltööspetsialist 605 1776 5222764 kristel.laan@anija.ee kõrg

Tuuliki Rohtla

Noorsootöö spetsialist

619 9009

5266071

tuuliki.rohtla@anija.ee

rakenduskõrg
Svetlana Lass Laste ja perede spetsialist 619 9008 5125242  svetlana.lass@anija.ee

kõrg

Lydia Kruusmann Laste ja perede spetsialist  619 9014   lydia.kruusmann@anija.ee kõrg

 

Finants

19.06.18

Nimi

Amet

Telefon

Mobiil

E-post

Haridus

Liivi Hansen

Finantsjuht

619 9010

5125241

  liivi.hansen@anija.ee kõrg

 Mairit Margat

Raamatupidaja

619 9011

5272589

mairit.margat@anija.ee

rak. kõrg

Maire Sikkar

Raamatupidaja

619 9013

5272589

maire.sikkar@anija.ee

kesk

Jaanika Sõmer

Raamatupidaja 619 9012 5272589 jaanika.somer@anija.ee kõrg
           

 

 

Planeerimine, maakorraldus, ehitus

Nimi

Amet

Telefon

Mobiil

E-post

Haridus
Anne Ruus Ehitusreferent 619 9026   anne.ruus@anija.ee kõrg
Inga Vainu Arhitekt-planeeringutespetsialist 619 9016 5272963 inga.vainu@anija.ee kõrg

Mait Paasik

Maakorraldaja

619 9021

53338408

mait.paasik@anija.ee

kõrg

Viljo Leis

Ehitusspetsialist

619 9017

5125243

viljo.leis@anija.ee

kõrg

 

Keskkond, taristu

Nimi

Amet

Telefon

Mobiil

E-post

Haridus

Astrid Promet

Keskkonnaspetsialisti asendaja

619 9022

58189033

astrid.promet@anija.ee

kõrg

Enn Pung

Majandusspetsialist

619 9020

5125244

enn.pung@anija.ee

kõrg

Margus Molok

Taristuspetsialist 619 9019 55511646 margus.molok@anija.ee kesk

Evelin Kolbak (teenistussuhe peatatud)

Keskkonnaspetsialist        

 

 

Järelevalve

Nimi Amet Telefon Mobiil E-post Haridus

Mihhalil Lopatkin

Järelevalve spetsialist

619 9018 55512773

mihhail.lopatkin@anija.ee

kõrg

 

Arendus

Nimi

Amet

Telefon

Mobiil

E-post

Haridus

Meeli Kuul (teenistussuhe peatatud)

Arendusjuht

 

 

 

kõrg
 
Ingeldrin Aug Arendusjuht 619 9025 58200239 ingeldrin.aug@anija.ee kõrg