Anija vallavalitsus müüb enampakkumise korras korteriomandi Alavere külas

•         Anija Vallavalitsus, tulenevalt Harju Maakohtu 18.06.2020 tsiviilasjas nr 2-19-16910 tehtud määrusest, müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel oksjonikeskkonnas haamer.net korteriomandi, asukohaga Kose mnt 14-3, Alavere küla, Anija vald, Harjumaa, registriosa nr 80504772) alghinnaga 8550 (kaheksa tuhat viissada viiskümmend) eurot.

•         Kinnistu koosseis. Katastritunnus 14002:002:0097, Elamumaa 100%, Harju maakond, Anija vald, Alavere küla, Kose mnt 14, pindala 660m2, 429/5101 mõttelist osa kinnistust
ja reaalosa eluruum nr. 3, mille üldpind on 42,90 m2. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 68460026846102684630268464026846502684660268467026846802684690268470026847102 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 22.03.2002 asjaõiguslepinguga.

•         Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas haamer.net, mille püsilink on: www.haamer.net ning tasuda tagatisraha 855 eurot vastavalt oksjonikeskkonna tingimustele. Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 eurot. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele see tagastatakse .

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks vastavalt haamer.net oksjonikeskkonna tingimustele.

Enampakkumine algab 21.09.2020 ja lõpeb 12.10.2020 kell 13:00.Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele. Viide oksjonile: https://haamer.net/auctionItem.php?ixAuctionItem=14735

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO:

Täiendav info, sh müüdava vara, tutvumise aja ja koha kohta, tel 619 9006 / 555 11 944, airi.horrak@anija.ee.