Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2021
 
Anija valla valimiskomisjoni asukoht on Anija Vallavalitsuse hoones II korrusel kantselei ruum, aadressiga F.R. Kreutzwaldi tn 6 Kehra linn Anija vald Harjumaa.
Valimiskomisjoni esimees on vallasekretär Heldi Laks. 
Valimiskomisjoni liikmed on: Airi Hõrrak, Lilja Piibeleht-Tarassov, Jaanika Sõmer ja Ilsia Väli.
Asendusliikmed: Evelin Kolbak ja Liivi Hansen.
 
Valimiskomisjoni tööaeg
18. augustist kuni 15. septembrini 2021 on järgmine:
E ja T kell 14.00 – 17.00;
K, N ja R kell 9.00 – 12.00.
 
7. septembrist kuni 9. septembrini töötab valimiskomisjon kell 10.00 - 12.00 ja kell 15.00 – 18.00.
 

Eelhääletamise päevadel, 11. - 16. oktoobril 2021 kella 12.00 - 20.00-ni.

Valimispäeval, 17. oktoobril 2021 kella 9.00 - 23.00-ni.

18. oktoobril 2021 kella 10.00 - 13.00-ni.
 
 
 

Valimised

« Tagasi

Anija Valla valimiskomisjoni otsus nr8. 2013

ANIJA VALLA VALIMISKOMISJONI
OTSUS NR 8
 
Kehra                                                                                                                        25.10.2013
 
Volikogu liikmete registreerimine
 
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 68 lg 1 ja 3 ning 20.10.2013 toimunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste hääletamistulemuste alusel, Anija valla valimiskomisjon
 
o t s u s t a b:
 
1. Registreerida Anija Vallavolikogu liikmed valimistulemuste alusel alljärgnevalt:
 
Valimisliit Anija Ühendus
1) TANEL TALVE
2) JAAN ORUAAS
3) AARE NURM
4) KAISA TAMKIVI
5) PRIIT RAUDKIVI
 
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
1) URMO SITSI
 
Valimisliit "Koostöös edasi"
1) TIIT TAMMARU
2) AGO PÄRNAMÄE
3) TÕNIS VÄLI
4) ENE KERB
 
Valimisliit Hooliv Koduvald
1) KAAREL ARUSTE
 
Eesti Keskerakond
1) JÜRI LILLSOO
2) JAANUS KALEV
3) MARINA PETROVA
4) NATALIJA JAKOVENKO
5) INDREK LILLSOO
6) ANDRUS NILISK
 
2. Avalikustada otsus Anija valla veebilehel 25.10.2013.   
3. Valimistulemused loetakse väljakuulutatuks ja volikogu liikme volitused algavad käesoleva otsuse avalikustamisele järgneval päeval.
4. Valimiskomisjoni otsuse peale võib huvitatud isik vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse §-le 64 esitada kaebuse Harju maakonna valimiskomisjonile, kaebus tuleb esitada kolme päeva jooksul arvates otsuse tegemisest.
5. Otsus jõustub allakirjutamisega.
 
Annika Voosel
Valimiskomisjoni esimees