Anija valla valimiskomisjoni asukoht on Anija vallamaja, aadressiga F.R. Kreutzwaldi tn 6 Kehra linn Anija vald Harjumaa.
 
Valimiskomisjoni tööaeg 16. augustist kuni 4. septembrini 2017 on järgmine:
E, K, R kell 9.00 – 12.00;
T ja N kell 14.00 – 16.30.
Valimiskomisjoni tööaeg 5. septembrist kuni 7. septembrini on kell 14.00 – 18.00.
 
 

Valimised

« Tagasi

Anija Valla valimiskomisjoni otsus nr6. 2013

ANIJA VALLA VALIMISKOMISJONI OTSUS NR 6
Kehra                                                                                             13.09.2013  
 
Kandidaatide registreerimata jätmine
 
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 5 lg 5 ja § 37 lg 4 alusel, arvestades Eesti Keskerakonna volitatud esindaja poolt 10.09.2013 Anija valla valimiskomisjonile esitatud Eesti Keskerakonna kandidaatide registreerimise avaldust, Eesti Keskerakonna kandidaatide ringkonnanimekirja 20. oktoobril 2013 toimuvateks Anija Vallavolikogu valimisteks ning iga kandidaadi kandideerimisavaldust ja kandidaadi ankeeti, Anija valla valimiskomisjon
 
o t s u s t a b:
 
1.     Jätta registreerimata 20.10.2013 toimuvateks Anija Vallavolikogu valimisteks Eesti Keskerakonna nimekirjas kandideerivad kandidaadid Diana Pugatšova, Igor Luškin ja Tatjana Dörksen kuna isikutel puudub kandideerimisõigus vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 5 lg 5 – kandidaadi püsiv elukoht valimisaasta  1. augustil (01.08.2013) ei asu Anija vallas.
2.     Otsus jõustub allakirjutamisega.
 
Annika Voosel
Valimiskomisjoni esimees