Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2021
 
Anija valla valimiskomisjoni asukoht on Anija Vallavalitsuse hoones II korrusel kantselei ruum, aadressiga F.R. Kreutzwaldi tn 6 Kehra linn Anija vald Harjumaa.
Valimiskomisjoni esimees on vallasekretär Heldi Laks. 
Valimiskomisjoni liikmed on: Airi Hõrrak, Lilja Piibeleht-Tarassov, Jaanika Sõmer ja Ilsia Väli.
Asendusliikmed: Evelin Kolbak ja Liivi Hansen.
 
Valimiskomisjoni tööaeg
18. augustist kuni 15. septembrini 2021 on järgmine:
E ja T kell 14.00 – 17.00;
K, N ja R kell 9.00 – 12.00.
 
7. septembrist kuni 9. septembrini töötab valimiskomisjon kell 10.00 - 12.00 ja kell 15.00 – 18.00.
 

Eelhääletamise päevadel, 11. - 16. oktoobril 2021 kella 12.00 - 20.00-ni.

Valimispäeval, 17. oktoobril 2021 kella 9.00 - 23.00-ni.

18. oktoobril 2021 kella 10.00 - 13.00-ni.
 
 
 

Valimised

« Tagasi

Anija Valla valimiskomisjoni otsus nr5. 2013

ANIJA VALLA VALIMISKOMISJONI OTSUS NR 5
 
Kehra                                                                                             13.09.2013  
 
Kandidaadi registreerimata jätmine
 
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 5 lg 5 ja § 37 lg 4 alusel, arvestades Eesti Reformierakonna volitatud esindaja poolt 09.09.2013 Anija valla valimiskomisjonile esitatud Eesti Reformierakonna kandidaatide registreerimise avaldust, Eesti Reformierakonna kandidaatide ringkonnanimekirja 20. oktoobril 2013 toimuvateks Anija Vallavolikogu valimisteks ning iga kandidaadi kandideerimisavaldust ja kandidaadi ankeeti, Anija valla valimiskomisjon
 
o t s u s t a b:
 
1.     Jätta registreerimata 20.10.2013 toimuvateks Anija Vallavolikogu valimisteks Eesti Reformierakonna nimekirjas kandideeriv kandidaat Kelly Kruusmann kuna isikul puudub kandideerimisõigus vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 5 lg 5 – kandidaadi püsiv elukoht valimisaasta  1. augustil (01.08.2013) ei asu Anija vallas.
2.     Otsus jõustub allakirjutamisega.
 
Annika Voosel
Valimiskomisjoni esimees