Anija valla valimiskomisjoni asukoht on Anija vallamaja, aadressiga F.R. Kreutzwaldi tn 6 Kehra linn Anija vald Harjumaa.
 
Valimiskomisjoni tööaeg 16. augustist kuni 4. septembrini 2017 on järgmine:
E, K, R kell 9.00 – 12.00;
T ja N kell 14.00 – 16.30.
Valimiskomisjoni tööaeg 5. septembrist kuni 7. septembrini on kell 14.00 – 18.00.
 
 

Valimised

« Tagasi

Anija Valla valimiskomisjoni otsus nr16. 2015

ANIJA VALLA VALIMISKOMISJONI

OTSUS NR 16

Kehra                                                                                                                        30.03.2015 

Volikogu liikme volituste peatumine

ja asendusliikme määramine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 19 lg 2 p 11, § 20 lg-te 1 ja  4, Riigikogu liikme staatuse seaduse § 24 lg 1  alusel, arvestades Vabariigi Valimiskomisjoni 23.03.2015 otsuse nr 97 „ XIII Riigikogu liikmete registreerimise" ja Anija valla valimiskomisjoni 25.10.2013 otsust nr 9 "Volikogu asendusliikmete registreerimine" ning esitatud Margus Nõlvaku avaldust, Anija valla valimiskomisjon

o t s u s t a b:

1.    Peatada Anija Vallavolikogu liikme TANEL TALVE volitused  seoses tema  valimisega Riigikogu liikmeks kuni Riigikogu liikme volituste lõppemiseni.

2. Määrata Anija Vallavolikogu asendusliikmeks valimisliidu Valmisliit Anija Ühendus nimekirjas kandideerinud ning asendusliikmena registreeritud MARGUS  NÕLVAK.

3. Otsus jõustub allakirjutamisega.

 

/allkirjastatud digitaalselt/

Ilsia Väli

Valimiskomisjoni aseesimees