Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2021
 
Anija valla valimiskomisjoni asukoht on Anija Vallavalitsuse hoones II korrusel kantselei ruum, aadressiga F.R. Kreutzwaldi tn 6 Kehra linn Anija vald Harjumaa.
Valimiskomisjoni esimees on vallasekretär Heldi Laks. 
Valimiskomisjoni liikmed on: Airi Hõrrak, Lilja Piibeleht-Tarassov, Jaanika Sõmer ja Ilsia Väli.
Asendusliikmed: Evelin Kolbak ja Liivi Hansen.
 
Valimiskomisjoni tööaeg
18. augustist kuni 15. septembrini 2021 on järgmine:
E ja T kell 14.00 – 17.00;
K, N ja R kell 9.00 – 12.00.
 
7. septembrist kuni 9. septembrini töötab valimiskomisjon kell 10.00 - 12.00 ja kell 15.00 – 18.00.
 

Eelhääletamise päevadel, 11. - 16. oktoobril 2021 kella 12.00 - 20.00-ni.

Valimispäeval, 17. oktoobril 2021 kella 9.00 - 23.00-ni.

18. oktoobril 2021 kella 10.00 - 13.00-ni.
 
 
 

Valimised

« Tagasi

Anija Valla valimiskomisjoni otsus nr16. 2015

ANIJA VALLA VALIMISKOMISJONI

OTSUS NR 16

Kehra                                                                                                                        30.03.2015 

Volikogu liikme volituste peatumine

ja asendusliikme määramine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 19 lg 2 p 11, § 20 lg-te 1 ja  4, Riigikogu liikme staatuse seaduse § 24 lg 1  alusel, arvestades Vabariigi Valimiskomisjoni 23.03.2015 otsuse nr 97 „ XIII Riigikogu liikmete registreerimise" ja Anija valla valimiskomisjoni 25.10.2013 otsust nr 9 "Volikogu asendusliikmete registreerimine" ning esitatud Margus Nõlvaku avaldust, Anija valla valimiskomisjon

o t s u s t a b:

1.    Peatada Anija Vallavolikogu liikme TANEL TALVE volitused  seoses tema  valimisega Riigikogu liikmeks kuni Riigikogu liikme volituste lõppemiseni.

2. Määrata Anija Vallavolikogu asendusliikmeks valimisliidu Valmisliit Anija Ühendus nimekirjas kandideerinud ning asendusliikmena registreeritud MARGUS  NÕLVAK.

3. Otsus jõustub allakirjutamisega.

 

/allkirjastatud digitaalselt/

Ilsia Väli

Valimiskomisjoni aseesimees