Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2021
 
Anija valla valimiskomisjoni asukoht on Anija Vallavalitsuse hoones II korrusel kantselei ruum, aadressiga F.R. Kreutzwaldi tn 6 Kehra linn Anija vald Harjumaa.
Valimiskomisjoni esimees on vallasekretär Heldi Laks. 
Valimiskomisjoni liikmed on: Airi Hõrrak, Lilja Piibeleht-Tarassov, Jaanika Sõmer ja Ilsia Väli.
Asendusliikmed: Evelin Kolbak ja Liivi Hansen.
 
Valimiskomisjoni tööaeg
18. augustist kuni 15. septembrini 2021 on järgmine:
E ja T kell 14.00 – 17.00;
K, N ja R kell 9.00 – 12.00.
 
7. septembrist kuni 9. septembrini töötab valimiskomisjon kell 10.00 - 12.00 ja kell 15.00 – 18.00.
 

Eelhääletamise päevadel, 11. - 16. oktoobril 2021 kella 12.00 - 20.00-ni.

Valimispäeval, 17. oktoobril 2021 kella 9.00 - 23.00-ni.

18. oktoobril 2021 kella 10.00 - 13.00-ni.
 
 
 

Valimised

« Tagasi

Anija Valla valimiskomisjoni otsus nr13. 2014

ANIJA VALLA VALIMISKOMISJONI

OTSUS NR 13

Kehra                                                                                    14.03.2014  

 

Volikogu liikme volituste ennetähtaegne

lõppemine ja asendusliikme määramine

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lg 1 p 2, lg 2 ja § 20 lg-te 1, 2,  4 ja 5 alusel, arvestades Ago Pärnamäe 13.03.2014 esitatud avaldust ning Anija Valla Valimiskomisjoni 25.10.2013 otsust nr 9 "Volikogu asendusliikmete registreerimine", Anija valla valimiskomisjon

 

o t s u s t a b:

 

1. Lugeda volikogu liikme AGO PÄRNAMÄE volitused ennetähtaegselt lõppenuks seoses tema tagasiastumisega

2. Määrata Anija Vallavolikogu asendusliikmeks Valmisliit „Koostöös edasi" nimekirjas kandideerinud ning asendusliikmena registreeritud KALLE SAARMAS.

3. Otsus jõustub allakirjutamisega.

 

Annika Voosel

Valimiskomisjoni esimees