Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2021
 
Anija valla valimiskomisjoni asukoht on Anija Vallavalitsuse hoones II korrusel kantselei ruum, aadressiga F.R. Kreutzwaldi tn 6 Kehra linn Anija vald Harjumaa.
Valimiskomisjoni esimees on vallasekretär Heldi Laks. 
Valimiskomisjoni liikmed on: Airi Hõrrak, Lilja Piibeleht-Tarassov, Jaanika Sõmer ja Ilsia Väli.
Asendusliikmed: Evelin Kolbak ja Liivi Hansen.
 
Valimiskomisjoni tööaeg
18. augustist kuni 15. septembrini 2021 on järgmine:
E ja T kell 14.00 – 17.00;
K, N ja R kell 9.00 – 12.00.
 
7. septembrist kuni 9. septembrini töötab valimiskomisjon kell 10.00 - 12.00 ja kell 15.00 – 18.00.
 

Eelhääletamise päevadel, 11. - 16. oktoobril 2021 kella 12.00 - 20.00-ni.

Valimispäeval, 17. oktoobril 2021 kella 9.00 - 23.00-ni.

18. oktoobril 2021 kella 10.00 - 13.00-ni.
 
 
 

Valimised

« Tagasi

Anija Valla valimiskomisjoni otsus nr12. 2013

ANIJA VALLA VALIMISKOMISJONI
OTSUS NR 12
 
Kehra                                                                                    20.12.2013  
 
Volikogu liikme volituste peatumine
ja asendusliikme määramine
 
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 19 lg 2 p 1 ja § 20 lg-te 1, 3, 4 ja 5 alusel, arvestades Anija Vallavolikogu 19.12.2013 otsust  nr 35  "Vallavalitsuse liikmete kinnitamine" ning Anija Valla Valimiskomisjoni 25.10.2013 otsust nr 9 "Volikogu asendusliikmete registreerimine", Anija valla valimiskomisjon
 
o t s u s t a b:
 
1. Peatada volikogu liikme URMO  SITSI volitused  seoses tema  kinnitamisega Anija Vallavalitsuse liikmeks.
2. Määrata Anija Vallavolikogu asendusliikmeks Erakond Isamaa ja Res Publica Liitnimekirjas kandideerinud ning asendusliikmena registreeritud RENE KAALO.
3. Otsus jõustub allakirjutamisega.
 
Annika Voosel
Valimiskomisjoni esimees