Anija valla valimiskomisjoni asukoht on Anija vallamaja, aadressiga F.R. Kreutzwaldi tn 6 Kehra linn Anija vald Harjumaa.
 
Valimiskomisjoni tööaeg 16. augustist kuni 4. septembrini 2017 on järgmine:
E, K, R kell 9.00 – 12.00;
T ja N kell 14.00 – 16.30.
Valimiskomisjoni tööaeg 5. septembrist kuni 7. septembrini on kell 14.00 – 18.00.
 
 

Valimised

« Tagasi

Anija Valla valimiskomisjoni otsus nr10. 2013

ANIJA VALLA VALIMISKOMISJON
OTSUS NR 10
 
Kehra                                                                                                                        25.10.2013 
 
Lisamandaatide registreerimine
 
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 70 lg 1, 2 ja 3  ning 20.10.2013 toimunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste hääletamistulemuste alusel, Anija valla valimiskomisjon
o t s u s t a b :
1.        Registreerida lisamandaadid erakondadele ja valimisliitudele võrdlusarvude alusel Anija valla  valimisringkonnas nr 1 alljärgnevalt:
 
Võrdlusarv
Erakond, valimisliit
117.000
Valimisliit Anija Ühendus
106.285
Eesti Keskerakond
100.285
Valimisliit Anija Ühendus
95.600
Valimisliit "Koostöös edasi"
93.000
Eesti Keskerakond
87.750
Valimisliit Anija Ühendus
83.500
Valimisliit Hooliv Koduvald
82.666
Eesti Keskerakond
80.500
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
79.666
Valimisliit "Koostöös edasi"
78.000
Valimisliit Anija Ühendus
74.400
Eesti Keskerakond
70.200
Valimisliit Anija Ühendus
68.285
Valimisliit "Koostöös edasi"
67.636
Eesti Keskerakond
63.818
Valimisliit Anija Ühendus
62.000
Eesti Keskerakond
59.750
Valimisliit "Koostöös edasi"
58.500
Valimisliit Anija Ühendus
57.230
Eesti Keskerakond
55.666
Valimisliit Hooliv Koduvald
54.000
Valimisliit Anija Ühendus
53.666
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
53.142
Eesti Keskerakond
53.111
Valimisliit "Koostöös edasi"
50.142
Valimisliit Anija Ühendus
49.600
Eesti Keskerakond
47.800
Valimisliit "Koostöös edasi"
46.800
Valimisliit Anija Ühendus
46.500
Eesti Keskerakond
43.875
Valimisliit Anija Ühendus
43.764
Eesti Keskerakond
43.454
Valimisliit "Koostöös edasi"
41.750
Valimisliit Hooliv Koduvald
41.333
Eesti Keskerakond
41.294
Valimisliit Anija Ühendus
40.250
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
39.833
Valimisliit "Koostöös edasi"
39.157
Eesti Keskerakond
37.200
Eesti Keskerakond
36.769
Valimisliit "Koostöös edasi"
35.428
Eesti Keskerakond
34.142
Valimisliit "Koostöös edasi"
33.818
Eesti Keskerakond
33.400
Valimisliit Hooliv Koduvald
32.347
Eesti Keskerakond
32.200
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
31.866
Valimisliit "Koostöös edasi"
31.000
Eesti Keskerakond
29.875
Valimisliit "Koostöös edasi"
29.760
Eesti Keskerakond
28.615
Eesti Keskerakond
28.117
Valimisliit "Koostöös edasi"
27.833
Valimisliit Hooliv Koduvald
27.555
Eesti Keskerakond
26.833
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
26.571
Eesti Keskerakond
26.555
Valimisliit "Koostöös edasi"
25.655
Eesti Keskerakond
25.157
Valimisliit "Koostöös edasi"
24.800
Eesti Keskerakond
24.000
Eesti Keskerakond
23.900
Valimisliit "Koostöös edasi"
23.857
Valimisliit Hooliv Koduvald
23.250
Eesti Keskerakond
22.761
Valimisliit "Koostöös edasi"
22.545
Eesti Keskerakond
21.882
Eesti Keskerakond
21.727
Valimisliit "Koostöös edasi"
21.257
Eesti Keskerakond
20.875
Valimisliit Hooliv Koduvald
20.782
Valimisliit "Koostöös edasi"
19.916
Valimisliit "Koostöös edasi"
19.120
Valimisliit "Koostöös edasi"
18.555
Valimisliit Hooliv Koduvald
18.384
Valimisliit "Koostöös edasi"
17.703
Valimisliit "Koostöös edasi"
17.071
Valimisliit "Koostöös edasi"
16.700
Valimisliit Hooliv Koduvald
16.482
Valimisliit "Koostöös edasi"
15.933
Valimisliit "Koostöös edasi"
15.419
Valimisliit "Koostöös edasi"
15.181
Valimisliit Hooliv Koduvald
14.937
Valimisliit "Koostöös edasi"
14.484
Valimisliit "Koostöös edasi"
14.058
Valimisliit "Koostöös edasi"
13.916
Valimisliit Hooliv Koduvald
13.657
Valimisliit "Koostöös edasi"
13.277
Valimisliit "Koostöös edasi"
12.918
Valimisliit "Koostöös edasi"
12.846
Valimisliit Hooliv Koduvald
12.578
Valimisliit "Koostöös edasi"
12.256
Valimisliit "Koostöös edasi"
11.950
Valimisliit "Koostöös edasi"
11.928
Valimisliit Hooliv Koduvald
11.658
Valimisliit "Koostöös edasi"
11.381
Valimisliit "Koostöös edasi"
 
2. Valimiskomisjoni otsuse peale võib huvitatud isik vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse §-le 64 esitada kaebuse Harju maakonna valimiskomisjonile, kaebus tuleb esitada kolme päeva jooksul arvates otsuse tegemisest.
3. Otsus jõustub allakirjutamisega.
 
Annika Voosel
Valimiskomisjoni esimees