Vallavanema pöördumine 17.04.2020

Hea vallarahvas!

Oleme elanud kuu aega eriolukorras. Mõnele on see ehk põnev, teisele uudne, aga kindlasti on see situatsioon paljudele väga raske. Veel keerulisemaks teeb selle teadmatus ja ebamäärasus. Kui kaua veel? Millised piiranguid lisaks kehtestatakse? Kas mina suudan terveks jääda? Need küsimused tiirlevad meie peades … see on täiesti loomulik ja mõistetav.

Kujunenud olukord nõuab tavalisest erinevat lähenemist ja mõttemalli. Peame kohanema ja muutma oma tegevusi vastavalt kiiresti muutuvale informatsioonile. Kahjuks on selles olukorras paljud inimesed juba töö kaotanud või kaotamas, vähenevad inimeste sissetulekud. Oleme vallavalitsuse inimestega igapäevaselt mõtlemas ja juurutamas uusi lahendusi ning meetodeid.

Üheks näiteks on toidupakkide komplekteerimine ja toimetamine abivajajateni. Need pakid on mõeldud koolitoidu asendamiseks. Sotsiaalosakond võtab igapäevaselt vastu taotlusi toidupakkide saamiseks. Selle nädala alguses koostatakse üle 200 toidupaki kooliõpilastega abivajavatele peredele.

Kutsun üles inimesi kaasa mõtlema, lastega perede toidupaki vajaduse teemadel. Kui Sinu pereliikmetel on olemas töö ja sissetulek, siis mõtle palun sellele, kuidas on olukord Sinu lapse sõbra perel. Ehk on nendel seda toidukotti rohkem vaja … Kooliõpilaste toitlustamiseks eraldatud raha läheb kogu ulatuses nende toidukottide komplekteerimiseks, tellijate arvust sõltub aga toidukoti suurus. Kui Sinu pere hetkel seda toidukotti ei vaja ning Sa seda tellimust ei esita, siis toetad sellega oma lapse sõpru ja nende peresid, kes seda toiduabi hädasti vajavad. Aitäh Sulle selle eest!

Avaldan tunnustust ja kiitust Anija valla inimestele, sest minu arvates on meie inimesed hästi aru saanud olukorra tõsidusest ning järginud Vabariigi valitsuse kehtestatud piiranguid. Eraldatus ei tähenda aga kindlasti mitte suhtlemise katkestamist. Tänapäeval on Sinu vanemad, sugulased või sõbrad ühe telefonikõne või videovestluse kaugusel. Helista neile, suhtle nendega, küsi, kuidas neil läheb. Nad ju ootavad Sinu kõnet.

Hea Anija valla elanik!

Soovin Sulle jõudu ja vastupidavust, märka lähedasi ja sõpru ning abi vajades pöördu julgelt valla poole. Varsti vaatame sellele ajale tagasi, kui ühele kogemusele meie elus!

 

Vallavanem

Riivo Noor
+372 5088 236

 

Уважаемые жители волости!

Больше месяца длится чрезвычайное положение. Для некоторых это может быть захватывающим,  для других новым, но для многих это, безусловно, очень сложная ситуация. Ещё более напрежённей тем самым становится от  неизвестности и неопределенности. Как  долго ещё? Какие дополнительные ограничения будут вводится? Могу ли я остаться здоровым? Эти вопросы крутятся у нас в голове - это абсолютно естественно и понятно.

Текущая ситуация требует иного подхода и мышления, чем обычно. Нам постоянно необходимо адаптироваться и менять наши действия в соответствии с быстро меняющейся информацией. К сожалению, в этой ситуации многие люди уже потеряли или теряют работу, а их доходы снижаются. Каждый день с коллегами в волостной управе обсуждаем и внедряем новые решения и методы.

Одним из примеров является сбор и доставка упаковок с продуктами для нуждающихся. Эти пакеты предназначены для замены школьного питания. Социальный отдел ежедневно получает заявки на получение продуктовых пакетов. В начале этой недели будет подготовлено более 200 пакетов с продуктами для школьников из нуждающихся семей.

Я призываю людей задуматься о необходимости продовольственного пакета для семей с детьми. Если у членов вашей семьи есть работа и доход, подумайте о положении семьи друга вашего ребенка. Возможно этот пакет с едой, им нужен больше ... Деньги, выделенные школьникам для питания, идут на сбор этих пакетов с продуктами, от количества желающих зависит количество пакетов с продуктами. Если ваша семья в данный момент не нуждатся в такой услуге и вы это не заказывали, этим вы уже поддерживаете те семьи, которые действительно остро нуждаются в продовольственной помощи.          Спасибо вам за это!

Я выражаю свою признательность и благодарность жителям волости Ания, так как я думаю, что наши жители осознают всю серьезность ситуации и придерживаются ограничений, введенных Правительством республики. Однако изоляция, конечно же, не означает прерывание общения. Сегодня вашим родителям, родственникам или друзьям доступны звонки по телефонну или по видеочатам. Позвоните им, общайтесь с ними, спросите, как у них дела. Они ждут вашего звонка.

Уважаемые жители волости Ания!

Я желаю вам сил и терпения, позаботёсь о ваших близких и друзьях, а при срочной необходимости не стесняйтесь обращаться за помощью в волостную управу. Когда-нибудь мы будем вспоминать это время, как важный опыт в нашей жизни!

 

Старейшина волости

Рииво Ноор
+372 5088 236