« Tagasi

Üle-eestiline lindude väljas pidamise piirang

Tänases väga nakkava lindude gripi leviku ajal, on äärmiselt oluline olla veel hoolsam ja tähelepanelikum võrreldes sellega, mida Eestimaa linnupidajad juba seni teinud on.
Lindude gripp kuulub eriti ohtlike loomataudide hulka ning põhjustab lindude massilist haigestumist ja suremust. Seetõttu on eriti oluline, et kõik linnupidajad, kaasa arvatud hobilinnupidajad, järgiksid bioohutusmeetmeid enda lindude kaitseks.

Ainult teadlikult tegutsedes on võimalik, et lindude grippi levik ei muutuks laialdaseks ja ei peaks tegelema kurbade tagajärgedega.

Anname teile teada, et Põllumajandus- ja Toiduamet kehtestab kõrge patogeensusega lindude gripi leviku tõkestamiseks alates 01.03.21 üle-eestilise lindude väljas pidamise piirangud.

Põllumajandus- ja Toiduameti otsusega keelustatakse:

  • Eesti Vabariigi territooriumil põllumajanduslindude ja teiste tehistingimustes peetavate lindude pidamise välitingimustes;
  • partide ja hanede pidamise koos teiste peetavate lindudega, välja arvatud juhul,

kui viiruse sissetoomise ohtu on võimalik hinnata väheseks sõltuvalt kasvanduse

erijoontele ja rakendatavatele riskivähendusmeetmetele, mida Põllumajandus- ja

Toiduamet peab piisavaks;

  • looduses vabalt elavate lindude toomise kohtadesse, kus samal ajal peetakse põllumajanduslinde või teisi tehistingimustes peetavaid linde.

Lindude väljaspidamine saab olema lubatud erandolukorras PTA loal juhul kui seespidamine vääramatult seab ohtu lindude elu ja tervise. Sel juhul peab olema välistatud lindude kokkupuude looduses vabalt elavate lindudega.

Otsus on avalik ja palume sellega tutvuda siin.

Linnugripi peamised sümptomid:
-    harja, lokutite ja näopiirkonna turse;
-    isutus, uimasus kõhulahtisus;
-    linnud hingeldavad ja hari ning lokuti muutuvad siniseks;
-    munatoodangu järsk langus.

Selleks, et kaitsta oma kodulinde:
-    hoia linde siseruumis ning väldi igasugust kokkupuudet metslindudega;
-    ära lase kõrvalisi isikuid oma lindude juurde;
-    enne lindude juurde minemist ja nende toitmist, pese käed ning vaheta riided ja jalanõud.
-    juhul kui märkad ebatavalist suremust, siis teavita sellest veterinaararsti.
-    välisriigist tohib linde ja haudemune tuua vaid veterinaarsertifikaadi alusel.

Mida teha kui leiate surnud linnu:
-    Juhul, kui leiate hukkunud veelinde (haned, luiged), hulganisti surnud metslinde või surnud röövlinnu (kullid, kotkad) korjuse, siis palume sellest teavitada helistades infotelefonil +372 605 4767. Kindlasti ei tohiks ise linde kokku koguda ning neid kuhugi toimetada, sellega võite viiruse levikut suurendada. Vajadusel võtab amet ka proovid.
-    Kodulinnu surmast teavitada veterinaararsti, kellelt saad edasised suunised.

Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) tuletab kõikidele põllumajanduslindude omanikele meelde kohustust registreerida oma lindude pidamise koht PRIA põllumajandusloomade registris. Registreerima on oodatud ka mõne kana pidajad. Ainult niimoodi saab amet operatiivselt viiruse levikut tõkestada ja olla sellel keerulisel ajal linnupidajale toeks.

Juhendi, kuidas põllumjanduslinde registreerida, leiate siit.