« Tagasi

Riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektrooniliseenampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 13.08.2020. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee.