« Tagasi

liikluspinna määramine (Aavoja põik) ja Vikipalu külas asuvate 14. katastriüksuse koha-aadresside muutmine

Anija Vallavalitsus otsustas 27.10.2020 toimunud istungil algatada eelnõuga liikluspinna nime muutmise ja sellega seoses 14. katastriüksuse koh-aadressi muutmise. Korralduse eelnõu järgi Määrata Anija vallas Vikipalu külas paiknevale liikluspinna nimeks Aavoja põik vastavalt asendiplaanile ja muuta Vikipalu külas asuvate 14. katastriüksuse koha-aadressi alljärgnevalt:

Jrk

Kinnistu nr

Katastritunnus

Senine aadress

Uus aadress

1.

13089802

14001:002:0545

Aavoja tee 2

Aavoja põik 1, Vikipalu küla

2.

13089902

14001:002:0546

Aavoja tee 25

Aavoja põik 3, Vikipalu küla

3.

13090002

14001:002:0547

Aavoja tee 23

Aavoja põik 5, Vikipalu küla

4.

13090102

14101:001:0071

Aavoja tee 21

Aavoja põik 7, Vikipalu küla

5.

13089402

14001:002:0539

Aavoja tee 17

Aavoja põik 9, Vikipalu küla

6.

13089502

14001:002:0540

Aavoja tee 15

Aavoja põik 11, Vikipalu küla

7.

13089602

14001:002:0543

Aavoja tee 13

Aavoja põik 13, Vikipalu küla

8.

13089702

14001:002:0544

Aavoja tee 11

Aavoja põik 15, Vikipalu küla

9.

13089002

14001:002:0535

Aavoja tee 9

Aavoja põik 17, Vikipalu küla

10.

13090202

14001:002:0549

Aavoja tee 4

Aavoja põik 2, Vikipalu küla

11.

13090302

14001:002:0551

Aavoja tee 10

Aavoja põik 4, Vikipalu küla

12.

13090402

14001:002:0552

Aavoja tee 8

Aavoja põik 6, Vikipalu küla

13.

13090502

14001:002:0553

Aavoja tee 6

Aavoja põik 8, Vikipalu küla

14.

3156602

14001:001:1156

Saalmani

Aavoja tee 9, Vikipalu küla

Puudutatud kinnisasjade omanikel on õigus 15 päeva jooksul teate saamisest arvates esitada Anija Vallavalitsusele omapoolne kirjalik arvamus. Arvamuse tähtajaks esitamata jätmise korral loetakse, et kinnisasja omanik on nõus liikluspinna nime määramisega ja koha-aadressi muutmisega määratud liikluspinna järgi.