« Tagasi

Konkurss rentniku leidmiseks Aegviidu Tervisespordikeskuse opereerimiseks

Anija Vallavalitsus kuulutab oma 14.01.2020 korralduse nr 2-3/27 alusel välja konkursi Aegviidu Tervisespordikeskuse hoone rendile andmiseks eelläbirääkimistega pakkumise korras. Hoone asub Harjumaal, Anija vallas, Aegviidu raudteejaama vahetus läheduses.

Hoone on ehitatud 1870. aastal ja registreeritud kultuurimälestiste riiklikus registris Aegviidu jaama depoo kinnismälestisena. Hoone omanik on Eesti Vabariik ja Anija vallale on antud isiklik kasutusõigus.

Anija vald on alustanud hoone renoveerimisega ja ehitab välja vajaliku ruumilahenduse veduridepoo ümberehitamiseks Aegviidu Tervisespordikeskuseks, mis saab olema keskseks info ja turismipunktiks Kõrvemaal. Renoveerimistööd lõpevad aprillis 2020. a.

 

Aegviidu alev asub Tallinn - Tapa raudteeliikluse peamise tuiksoone ääres ja on hõlpsasti ligipääsetav. Tegemist on piirkonnaga, kus tegutseb juba mitmeid teenusepakkujaid harrastamaks tervislikke ja sportlikke eluviise.

"Matkapealinn" Aegviidu - Kõrvemaa, süda loodusturismi arendamiseks. Siin on olemas ajalooline taust puhkepiirkonnana, suurepärane looduslik keskkond ja toimiv ühistransport, kuid samas on olnud puudus kesksest, kolme maakonna ülesest Kõrvemaa keskusest Aegviidus.

 

Anija vallavalitsus soovib Aegviidu veduridepoo renoveerimisega ja uues funktsioonis kasutusele võtmisega parandada oluliselt piirkonna külastuse ja vaba aja veetmise võimalusi. Kompleksi arendamine annab oluliselt suuremale hulgale külastajatele uusi valikuvõimalusi – korralikud olme- ja teenindustingimused, paranenud sportimisvõimalused ja parem ühistransporditeenus. Parem teeninduskvaliteet toob piirkonda suurema hulga huvilisi, tervisesportlasi, matkajaid, pikeneb külastusaeg ning selle tulemusena suureneb külastajate arv, käive ning tulu piirkonna ettevõtlusele.

 

Hoone rendile andmise tingimused:

 • rendi pinna suurus on 245,3 m² (vt lisatud korruste plaanid);
 • ruum nr 5, 12 ja 13 (kokku 34,4 m²) jääb vallavalitsuse kasutusse;
 • rentnik tasub hoone (v.a Anija valla kasutusse jäävad ruumid) ülalpidamiseks vajalikud jooksvad kulud (küte, elekter, vesi ja kanalisatsioon, korrashoid jmt) vastavalt arvetele;
 • rentnik tasub vallavalitsusele renti vastavalt pakutud rendihinnale.
 • lepingu periood kuni seitse aastat;

 

Rentnik pakub hoone rentimisel järgmisi teenuseid:

 • suusa, jalgratta ja teiste spordivahendite laenutuse pakkumine (vahendid valla ja/või rentniku poolt);
 • jalgrataste ja suuskade lihthoolduse teenused;
 • pakihoiu teenused;
 • sauna, pesemis ja riietumisruumide teenused;
 • seminaride korraldamine ja teenindamine;
 • kompleksteenused koostöös piirkonna ettevõtjatega;
 • muud teenused vallavalitsuse ettepanekul kooskõlastatult rentnikuga;
 • muud teenused rentniku ettepanekul kooskõlastatult vallavalitsusega.

 

Konkursil osalemiseks palume esitada hiljemalt 10. veebruariks 2020:

 • konkursil osaleja senise ettevõtlustegevuse kirjeldus;
 • vabas vormis ideekavand, mis kirjeldab Tervisespordikeskuse kontseptsiooni (sh osutatavaid teenuseid ning teenuste ja müüdavate toodete valiku aluseid);
 • Tervisespordikeskuse esimese kolme aasta finantsprognoos;
 • rendihinna pakkumine.


Konkursil osalemiseks esitatakse pakkumus digitaalselt allkirjastatuna Anija Vallavalitsuse e-posti aadressile anija@anija.ee.

Lisainfo saamiseks ning ruumidega tutvumiseks palume võtta ühendust Anija vallavalitsuse abivallavanem Enn Pungaga enn.pung@anija.ee (tel. 5109285).

 

Kokkulepe lepingu tingimuste osas sõlmitakse läbirääkimiste käigus. Anija vallavalitsus jätab endale õiguse jätta sobivate pakkumiste puudumisel konkursi võitja välja kuulutamata ning leping sõlmimata.