« Tagasi

Kehtestati Lehtmetsa küla Aiandi ja Valge-Lavendli maaüksuste detailplaneering

Anija Vallavalitsuse 18.06.2019 korraldusega nr 2-3/314 kehtestati Anija valla Lehtmetsa küla Aiandi ja Valge-Lavendli maaüksuste osa detailplaneering. Detailplaneeringuga määrati ehitusõigus tootmishoonete püstitamiseks ja lahendati selle teenindamiseks vajalike kommunikatsioonide asukohad. Kavandatud on üks ärihoone ja kaks tootmishoonet ehitisaluse pindalaga kuni 3000 m2. Planeeritud tegevus on vähese müraga ja sobib elamu piirkonda. Liikluskoormuse suurenemise tõttu rajatakse uus juurdepääsutee Aiandi tänava pikendusena riigimaanteeni 12 Kose-Jägala tee. Majanduslikult mõjub tegevus piirkonda arendavana, kuna planeeringu ellurakendamisel tekivad uued töökohad ning areneb piirkonna teedevõrgustik. Korralduse ja planeeringuga saab tutvuda Anija Vallavalitsuses F.R. Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn, Anija vald, Harjumaa ja valla dokumendiregistris http://avalik.amphora.ee/anijavv/index.aspx?type=12&id=218455. Vajadusel info Anija valla arhitekt-planeeringuspetsialistilt Inga Vainu 6199016, inga.vainu@anija.ee.