« Tagasi

Katastriüksuste koha-aadresside muutmine (Vainu tee)

Anija Vallavalitsus algatab Lehtmetsa külas Vainu teega piirnevate katastriüksuste, millele ei ole aadress määratud Vainu tee järgi, koha-aadressi muutmise. Lehtmetsa külas asuv Vainu tee paikneb unikaalaadressi nõudega alal, kus hoonestatud ja hoonestamisele kuuluvad katastriüksused tuleb aadresseerida liikluspinna järgi. Liikluspinna järgi määratavates lähiaadressides kasutatavad aadressinumbrid määratakse nii, et ühel pool liikluspinda kõrvuti asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paaritud numbrid ja teisel pool liikluspinda asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paarisnumbrid.

Anija Vallavalitsuse korralduse eelnõu järgi muudetakse Anija vallas Lehtmetsa külas Vainu tee ääres asuvate katastriüksuste koha-aadresse alljärgnevalt:

Jrk

Kinnist nr

Katastritunnus

Senine aadress

Uus aadress

1.

11829802

14001:002:0476

Tulbi, Lehtmetsa küla

Vainu tee 1, Lehtmetsa küla

2.

6147202

14001:002:0150

Vaido, Lehtmetsa küla

Vainu tee 2, Lehtmetsa küla

3.

4621450

14001:001:1013

Kose mnt 42, Lehtmetsa küla

Vainu tee 3, Lehtmetsa küla

4.

6147302

14001:002:0151

Jussi, Lehtmetsa küla

Vainu tee 4, Lehtmetsa küla

5.

12084602

14001:002:0489

Kivi-1, Lehtmetsa küla

Vainu tee 5-1, Lehtmetsa küla

6.

12084702

14001:002:0489

Kivi-2, Lehtmetsa küla

Vainu tee 5-2, Lehtmetsa küla

7.

12084802

14001:002:0489

Kivi-3, Lehtmetsa küla

Vainu tee 5-3, Lehtmetsa küla

8.

6122502

14001:002:0090

Nõmme, Lehtmetsa küla

Vainu tee 6, Lehtmetsa küla

9.

3019102

14001:002:0020

Saame, Lehtmetsa küla

Vainu tee 7, Lehtmetsa küla

10.

6939102

14001:002:0143

Kuusiku, Lehtmetsa küla

Vainu tee 8, Lehtmetsa küla

11.

2991002

14001:002:3470

Männi, Lehtmetsa küla

Vainu tee 9, Lehtmetsa küla

12.

3006702

14001:002:0028

Tamme, Lehtmetsa küla

Vainu tee 10, Lehtmetsa küla

13.

2790502

14001:002:3360

Kiviranna, Lehtmetsa küla

Vainu tee 12, Lehtmetsa küla

14.

1668802

14001:002:1280

Vainu, Lehtmetsa küla

Vainu tee 14, Lehtmetsa küla

 

Koha-aadressi muutmise korralduse eelnõu saadetakse tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks isikutele, kelle katastriüksuse lähiaadressi muudetakse. Aadressiandmete muutmine ei too puudutatud isikutele kaasa lisaasjaajamisi, muudatused tehakse automaatselt kõigis registrites (rahvastikuregister, ehitisregister, kinnistusraamat).