« Tagasi

Katastriüksuste koha-aadresside muutmine (Pikaveski tee)

Anija Vallavalitsus tegi kindlaks, et Pikva külas Aiandusühistu Pikaveski territooriumil paikneva Pikaveski tee järgi määratud katastriüksuste aadressid ei vasta aadressiandmete süsteemi nõuetele. Liikluspinna järgi määratavates lähiaadressides kasutatavad aadressinumbrid määratakse nii, et ühel pool liikluspinda kõrvuti asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paaritud numbrid ja teisel pool liikluspinda asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paarisnumbrid. Kuna Pikaveski tee järgi ei ole võimalik nõuetekohaselt aadresse määrata on otstarbekas lõpetada katastriüksuste aadresside määramine Pikaveski tee järgi ning kehtestada Pikaveski väikekoht vastavalt kohanimeseaduse nõuetele ja määrata aadressid väikekoha järgi. Eeltoodust lähtudes algatas Anija Vallavalitsus 09.04.2019 toimunud vallavalitsuse istungil Pikaveski väikekoha määramise ja Pikaveski tee järgi määratud aadresside muutmise. Korralduse eelnõu järgi:

1) tunnistatakse kehtetuks Anija Vallavalitsuse 14.04.2009 korraldus nr 265 "Katastriüksuse nime ja sihtotstarbe  muutmine" punkt 1, millega kehtestati liikluspind Pikaveski tee;

2) muudetakse Pikaveski tee järgi määratud katastriüksuste aadresse järgmiselt:

 

Jrk

Senine lähiaadress

Katastritunnus

Kinnistu

Uus lähiaadress

1.

Pikva küla, Pikaveski tee 1

14002:001:0037

9354902

Pikva küla, Pikaveski väikekoht 1

2.

Pikva küla, Pikaveski tee 2

14002:001:0041

8558202

Pikva küla, Pikaveski väikekoht 2

3.

Pikva küla, Pikaveski tee 2a

14002:001:0043

8558202

Pikva küla, Pikaveski väikekoht 2a

4.

Pikva küla, Pikaveski tee 3

14002:001:0044

8666002

Pikva küla, Pikaveski väikekoht 3

5.

Pikva küla, Pikaveski tee 3a

14002:001:0045

8666002

Pikva küla, Pikaveski väikekoht 3a

6.

Pikva küla, Pikaveski tee 4

14002:001:0124

9567302

Pikva küla, Pikaveski väikekoht 4

7.

Pikva küla, Pikaveski tee 4a

14002:001:0125

9567302

Pikva küla, Pikaveski väikekoht 4a

8.

Pikva küla, Pikaveski tee 6  

14002:001:0093

9467502

Pikva küla, Pikaveski väikekoht 6

9.

Pikva küla, Pikaveski tee 6a

14002:001:0094

9467502

Pikva küla, Pikaveski väikekoht 6a

10.

Pikva küla, Pikaveski tee 8

14002:001:0048

8333002

Pikva küla, Pikaveski väikekoht 8

11.

Pikva küla, Pikaveski tee 9

14002:001:0053

6898802

Pikva küla, Pikaveski väikekoht 9

12.

Pikva küla, Pikaveski tee 10

14002:001:0054

7790502

Pikva küla, Pikaveski väikekoht 10

13.

Pikva küla, Pikaveski tee 11

14002:001:0055

8378002

Pikva küla, Pikaveski väikekoht 11

14.

Pikva küla, Pikaveski tee 12

14002:001:0056

8228602

Pikva küla, Pikaveski väikekoht 12

15.

Pikva küla, Pikaveski tee 13

14002:001:0095

8472202

Pikva küla, Pikaveski väikekoht 13

16.

Pikva küla, Pikaveski tee 13a

14002:001:0096

8472202

Pikva küla, Pikaveski väikekoht 13a

17.

Pikva küla, Pikaveski tee 14

14002:001:0057

7856702

Pikva küla, Pikaveski väikekoht 14

18.

Pikva küla, Pikaveski tee 15

14002:001:0058

7856602

Pikva küla, Pikaveski väikekoht 15

19.

Pikva küla, Pikaveski tee 16

14002:001:0059

7956002

Pikva küla, Pikaveski väikekoht 16

20.

Pikva küla, Pikaveski tee 17

14002:001:0061

9245202

Pikva küla, Pikaveski väikekoht 17

21.

Pikva küla, Pikaveski tee 18

14002:001:0062

7856402

Pikva küla, Pikaveski väikekoht 18

22.

Pikva küla, Pikaveski tee 19

14002:001:0098

8616902

Pikva küla, Pikaveski väikekoht 19

23.

Pikva küla, Pikaveski tee 20

14002:001:0063

6806902

Pikva küla, Pikaveski väikekoht 20

24.

Pikva küla, Pikaveski tee 21

14002:001:0064

7888402

Pikva küla, Pikaveski väikekoht 21

25.

Pikva küla, Pikaveski tee 22

14002:001:0065

7546702

Pikva küla, Pikaveski väikekoht 22

26.

Pikva küla, Pikaveski tee 23

14002:001:0066

8187702

Pikva küla, Pikaveski väikekoht 23

27.

Pikva küla, Pikaveski tee 24

14002:001:0067

9020902

Pikva küla, Pikaveski väikekoht 24

28.

Pikva küla, Pikaveski tee 25

14002:001:0126

9565502

Pikva küla, Pikaveski väikekoht 25

29.

Pikva küla, Pikaveski tee 25a

14002:001:0127

9565502

Pikva küla, Pikaveski väikekoht 25a

30.

Pikva küla, Pikaveski tee

14002:001:0131

9932802

Pikva küla, Pikaveski üldmaa

31.

Pikva küla, Pikaveskimetsa

14002:001:0132

9932802

Pikva küla, Pikaveski väikekoht 26

 

Koha-aadressi muutmise korralduse eelnõu saadetakse tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks isikutele, kelle katastriüksuse lähiaadressi muudetakse. Aadressiandmete muutmine ei too puudutatud isikutele kaasa lisaasjaajamisi, muudatused tehakse automaatselt kõigis registrites (rahvastikuregister, ehitisregister, kinnistusraamat).