« Tagasi

Katastriüksuste koha-aadresside muutmine (Pargi tänav)

Aegviidu alevis asuv Pargi tänav paikneb unikaalaadressi nõudega alal, kus hoonestatud ja hoonestamisele kuuluvad katastriüksused tuleb aadresseerida liikluspinna järgi. Liikluspinna järgi määratavates lähiaadressides kasutatavad aadressinumbrid määratakse nii, et ühel pool liikluspinda kõrvuti asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paaritud numbrid ja teisel pool liikluspinda asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paarisnumbrid. Praegused Pargi tänava järgi määratud katastriüksuste aadressid on vastuolus aadressiandmete süsteemi nõuetega ja aadresse tuleb muuta. Raudtee tn 10a katastriüksusel puudub juurdepääs Raudtee tänavalt ja kuna juurdepääs on Pargi tänavalt, siis on õige määrata aadress Pargi tänava järgi.

Anija Vallavalitsuse korralduse eelnõu järgi muudetakse Anija vallas Aegviidu alevis asuvate katastriüksuste koha-aadresse alljärgnevalt:

Jrk

Kinnistu nr

Katastritunnus

Senine aadress

Uus aadress

1.

13563202

11201:002:0157

Pargi tn 11, Aegviidu alev

Pargi tn 1, Aegviidu alev

2.

8949402

11201:002:0056

Raudtee tn 10a-1, Aegviidu alev

Pargi tn 2-1, Aegviidu alev

3.

8949502

11201:002:0056

Raudtee tn 10a-2, Aegviidu alev

Pargi tn 2-2, Aegviidu alev

4.

8949602

11201:002:0056

Raudtee tn 10a-3, Aegviidu alev

Pargi tn 2-3, Aegviidu alev

5.

8949702

11201:002:0056

Raudtee tn 10a-4, Aegviidu alev

Pargi tn 2-4, Aegviidu alev

6.

8949802

11201:002:0056

Raudtee tn 10a-5, Aegviidu alev

Pargi tn 2-5, Aegviidu alev

7.

8949902

11201:002:0056

Raudtee tn 10a-6, Aegviidu alev

Pargi tn 2-6, Aegviidu alev

8.

8950002

11201:002:0056

Raudtee tn 10a-7, Aegviidu alev

Pargi tn 2-7, Aegviidu alev

9.

2260402

11201:002:0800

Pargi tn 1, Aegviidu alev

Pargi tn 4, Aegviidu alev

10.

3377102

11201:002:0009

Pargi tn 2, Aegviidu alev

Pargi tn 6, Aegviidu alev

11.

2134102

11201:002:1250

Pargi tn 3, Aegviidu alev

Pargi tn 8, Aegviidu alev

12.

 

11201:002:1640

Pargi tn 4, Aegviidu alev

Pargi tn 10, Aegviidu alev

13.

2695802

11201:002:1650

Pargi tn 5, Aegviidu alev

Pargi tn 12, Aegviidu alev

14.

383302

11201:002:0290

Pargi tn 6, Aegviidu alev

Pargi tn 14, Aegviidu alev

15.

9516102

11201:002:1470

Pargi tn 7, Aegviidu alev

Pargi tn 16, Aegviidu alev

16.

4156202

11201:002:2030

Pargi tn 8, Aegviidu alev

Pargi tn 18, Aegviidu alev

17.

667902

11201:002:0330

Pargi tn 9, Aegviidu alev

Pargi tn 20, Aegviidu alev

18.

480902

11201:002:0300

Pargi tn 10, Aegviidu alev

Pargi tn 22, Aegviidu alev

 

Koha-aadressi muutmise korralduse eelnõu saadetakse tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks isikutele, kelle katastriüksuse lähiaadressi muudetakse. Aadressiandmete muutmine ei too puudutatud isikutele kaasa lisaasjaajamisi, muudatused tehakse automaatselt kõigis registrites (rahvastikuregister, ehitisregister, kinnistusraamat).