« Tagasi

Katastriüksuste koha-aadresside muutmine (Ojalepa tee)

Anija Vallavalitsus algatas 29.01.2019 toimunud istungil Ülejõe külas Ojalepa teega piirnevate katastriüksuste, millele ei ole aadress määratud Ojalepa tee järgi, koha-aadressi muutmise.

Ülejõe külas asuv Ojalepa tee paikneb unikaalaadressi nõudega alal, kus hoonestatud ja hoonestamisele kuuluvad katastriüksused tuleb aadresseerida liikluspinna järgi. Liikluspinna järgi määratavates lähiaadressides kasutatavad aadressinumbrid määratakse nii, et ühel pool liikluspinda kõrvuti asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paaritud numbrid ja teisel pool liikluspinda asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paarisnumbrid.

Korralduse eelnõuga otsustatakse muuta Anija vallas Ülejõe külas Ojalepa teega piirnevate katastriüksuste, millele ei ole aadress määratud Ojalepa tee järgi, koha-aadressi alljärgnevalt:

Jrk

Kinnistu nr

Katastritunnus

Senine aadress

Uus aadress

1.

775102

14001:002:1000

Koplimetsa, Ülejõe küla

Ojalepa tee 2, Ülejõe küla

2.

2004402

14001:002:2470

Ojalepa, Ülejõe küla

Ojalepa tee 4, Ülejõe küla

 3.

2131002

14001:002:0370

Ojakase, Ülejõe küla

Ojalepa tee 3, Ülejõe küla

 

Koha-aadressi muutmise korralduse eelnõu saadetakse tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Ojalepa teega piirnevate kinnistute omanikele. Aadressiandmete muutmine ei too puudutatud isikutele kaasa lisaasjaajamisi, muudatused tehakse automaatselt kõigis registrites (rahvastikuregister, ehitisregister, kinnistusraamat).