Katastriüksuste koha-aadresside muutmine (Mooni väikekoht)

Vikipalu külas endise Aiandusühistu MAK territooriumil paikneva Mooni tee järgi määratud katastriüksuste aadressid ei vasta osaliselt aadressiandmete süsteemi nõuetele. Liikluspinna järgi määratavates lähiaadressides kasutatavad aadressinumbrid määratakse nii, et ühel pool liikluspinda kõrvuti asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paaritud numbrid ja teisel pool liikluspinda asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paarisnumbrid. Kuna Mooni tee järgi ei ole võimalik nõuetekohaselt aadresse määrata on otstarbekas lõpetada katastriüksuste aadresside määramine Mooni tee järgi ning kehtestada Mooni väikekoht vastavalt kohanimeseaduse nõuetele ja määrata aadressid väikekoha järgi. Anija Vallavalitsus algatab Mooni väikekoha määramise ja Mooni tee järgi määratud aadresside muutmise.

Korralduse eelnõuga Anija Vallavalitsuse tunnistab kehtetuks Anija Vallavalitsuse 14.04.2009 korralduse nr 267 "Maaüksuse nime määramine", millega kehtestati liikluspind Mooni tee ja määrab Anija vallas, Vikipalu külas väikekoha nimega Mooni väikekoht vastavalt asendiplaanile ning muudab sealsete katastriüksuste lähiaadressid alljärgnevalt:

Jrk

Senine lähiaadress

Katastritunnus

Kinnistu

Uus lähiaadress

1.

Vikipalu küla, Mooni tee 1

14001:002:1710

1549402

Vikipalu küla, Mooni väikekoht 1

2.

Vikipalu küla, Mooni tee 2

14001:002:1720

9482302

Vikipalu küla, Mooni väikekoht 2

3.

Vikipalu küla, Mooni tee 2a

14001:002:0648

9482302

Vikipalu küla, Mooni väikekoht 2a

4.

Vikipalu küla, Mooni tee 3

14001:002:1730

11506402

Vikipalu küla, Mooni väikekoht 3

5.

Vikipalu küla, Mooni tee 3a

14001:002:0649

11506402

Vikipalu küla, Mooni väikekoht 3a

6.

Vikipalu küla, Mooni tee 4

14001:002:1740

1601602

Vikipalu küla, Mooni väikekoht 4

7.

Vikipalu küla, Mooni tee 5

14001:002:1750

1578302

Vikipalu küla, Mooni väikekoht 5

8.

Vikipalu küla, Mooni tee 6          

14001:002:0245

3754202

Vikipalu küla, Mooni väikekoht 6

9.

Vikipalu küla, Mooni tee 7

14001:002:1760

1824602

Vikipalu küla, Mooni väikekoht 7

10.

Vikipalu küla, Mooni tee 8

14001:002:0364

10057702

Vikipalu küla, Mooni väikekoht 8

11.

Vikipalu küla, Mooni tee 9

14001:002:0122

 

Vikipalu küla, Mooni väikekoht 9

12.

Vikipalu küla, Mooni tee 10

14001:002:1770

1581502

Vikipalu küla, Mooni väikekoht 10

13.

Vikipalu küla, Mooni tee 10a

14001:002:0666

13362602

Vikipalu küla, Mooni väikekoht 10a

14.

Vikipalu küla, Mooni tee 11

14001:002:0346

9781202

Vikipalu küla, Mooni väikekoht 11

15.

Vikipalu küla, Mooni tee 12

14001:002:0424

10539402

Vikipalu küla, Mooni väikekoht 12

16.

Vikipalu küla, Mooni tee 13

14001:002:0082

3893702

Vikipalu küla, Mooni väikekoht 13

17.

Vikipalu küla, Mooni tee 14

14001:002:1810

3206802

Vikipalu küla, Mooni väikekoht 14

18.

Vikipalu küla, Mooni tee 15

14001:002:1780

3906502

Vikipalu küla, Mooni väikekoht 15

19.

Vikipalu küla, Mooni tee 18

14001:002:1790

1542302

Vikipalu küla, Mooni väikekoht 18

20.

Vikipalu küla, Mooni tee 19

14001:002:1700

3023602

Vikipalu küla, Mooni väikekoht 19

21.

Vikipalu küla, Mooni tee 20

14001:002:0368

9784802

Vikipalu küla, Mooni väikekoht 20

22.

Vikipalu küla, Mooni tee 21

14001:002:1800

1640102

Vikipalu küla, Mooni väikekoht 21

23.

Vikipalu küla, Mooni tee 22

14001:002:0294

9105502

Vikipalu küla, Mooni väikekoht 22

 

Koha-aadressi muutmise korralduse eelnõu saadetakse tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Suurekivi teega piirnevate kinnistute omanikele. Aadressiandmete muutmine ei too puudutatud isikutele kaasa lisaasjaajamisi, muudatused tehakse automaatselt kõigis registrites (rahvastikuregister, ehitisregister, kinnistusraamat).