« Tagasi

Katastriüksuste koha-aadresside muutmine (Kehra tee)

Anija Vallavolikogu 26.06.2008 otsusega nr 421 „Anija valla üldplaneeringu kehtestamine" kehtestatud Anija valla üldplaneeringu kohaselt paikneb Anija külas asuv Kehra tee tiheasustusega alal, kus hoonestatud ja hoonestamisele kuuluvad katastriüksused tuleb aadresseerida liikluspinna järgi. Liikluspinna järgi määratavates lähiaadressides kasutatavad aadressinumbrid määratakse nii, et ühel pool liikluspinda kõrvuti asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paaritud numbrid ja teisel pool liikluspinda asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paarisnumbrid. Kehra tee järgi on eelnevalt aadressid määratud Kehra tee äärsetele korrusmajadele ja sama numeratsiooni järgides saab määrata aadressid ka ülejäänud Kehra tee ääres paiknevatele katastriüksustele. Eeltoodust lähtudes algatab Anija Vallavalitsus katastriüksuste koha-aadresside muutmise. Korralduse eelnõuga otsustatakse muuta Anija vallas Anija külas asuvate katastriüksuste koha-aadressi alljärgnevalt:

Jrk

Kinnist nr

Katastritunnus

Senine aadress

Uus aadress

1.

11678802

14001:001:0131

Otomari, Anija küla

Kehra tee 2, Anija küla

2.

2295502

14101:001:0090

Hõbekuuse, Anija küla

Kehra tee 4, Anija küla

3.

12293702

14001:001:0454

Saare, Anija küla

Kehra tee 6, Anija küla

4.

13213302

14001:001:0522

Mõisa, Anija küla

Kehra tee 8, Anija küla

5.

7152702

14001:001:0165

Hobusetalli, Anija küla

Kehra tee 10, Anija küla

6.

2092502

14001:001:0800

Vana-Pärna, Anija küla

Kehra tee 11, Anija küla

7.

2103802

14001:001:0750

Järva, Anija küla

Kehra tee 13, Anija küla

8.

2065802

14001:001:0670

Tamme, Anija küla

Kehra tee 15, Anija küla

9.

3500502

14001:001:0660

Põldmäe, Anija küla

Kehra tee 17, Anija küla

10.

2152902

14001:001:0700

Tertsuse, Anija küla

Kehra tee 19, Anija küla

11.

151102

14001:001:0150

Ala, Anija küla

Kehra tee 21, Anija küla

12.

2175102

14001:001:0740

Ala, Anija küla

Kehra tee 21a, Anija küla

 

Korralduse eelnõu saadetakse tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks isikutele, kelle katastriüksuse lähiaadressi muudetakse, samuti avaldatakse koha-aadresside muutmise teade valla veebilehel. Aadressiandmete muutmine ei too puudutatud isikutele kaasa lisaasjaajamisi, muudatused tehakse automaatselt kõigis registrites (rahvastikuregister, ehitisregister, kinnistusraamat).