Katastriüksuste koha-aadresside muutmine (Änki tee)

Anija Vallavalitsus algatab Lehtmetsa külas Änki teega piirnevate katastriüksuste, millele ei ole aadress määratud Änki tee järgi, koha-aadressi muutmise. Lehtmetsa külas asuv Änki tee paikneb unikaalaadressi nõudega alal, kus hoonestatud ja hoonestamisele kuuluvad katastriüksused tuleb aadresseerida liikluspinna järgi. Liikluspinna järgi määratavates lähiaadressides kasutatavad aadressinumbrid määratakse nii, et ühel pool liikluspinda kõrvuti asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paaritud numbrid ja teisel pool liikluspinda asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paarisnumbrid.

Anija Vallavalitsuse korralduse eelnõu järgi muudetakse Anija vallas Lehtmetsa külas Änki tee ääres asuvate katastriüksuste koha-aadresse alljärgnevalt:

Jrk

Kinnist nr

Katastritunnus

Senine aadress

Uus aadress

1.

591002

14101:001:0187

Vatseli, Lehtmetsa küla

Änki tee 1, Lehtmetsa küla

2.

6566602

14001:002:0147

Kaarli, Lehtmetsa küla

Änki tee 2, Lehtmetsa küla

3.

1214802

14001:002:1020

Loigusaare, Lehtmetsa küla

Änki tee 4, Lehtmetsa küla

 

Koha-aadressi muutmise korralduse eelnõu saadetakse tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks isikutele, kelle katastriüksuse lähiaadressi muudetakse. Aadressiandmete muutmine ei too puudutatud isikutele kaasa lisaasjaajamisi, muudatused tehakse automaatselt kõigis registrites (rahvastikuregister, ehitisregister, kinnistusraamat).