« Tagasi

Katastriüksuse koha-aadresside muutmine (Ülejõe küla, Kaasiku tee)

Ülejõe külas asuv Kaasiku tee paikneb unikaalaadressi nõudega alal, kus hoonestatud ja hoonestamisele kuuluvad katastriüksused tuleb aadresseerida liikluspinna järgi. Liikluspinna järgi määratavates lähiaadressides kasutatavad aadressinumbrid määratakse nii, et ühel pool liikluspinda kõrvuti asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paaritud numbrid ja teisel pool liikluspinda asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paarisnumbrid.

Eeltoodust lähtudes algatas Anija Vallavalitsus 22.01.2019 toimunud istungil Ülejõe külas Kaasiku teega piirnevate katastriüksuste, millele ei ole aadress määratud Kaasiku tee järgi, koha-aadressi muutmise.

Anija vallas Ülejõe külas asuvate Kaasiku teega piirnevate katastriüksuste koha-aadressi on kavas muuta järgmiselt:

Jrk

Kinnistu nr

Katastritunnus

Senine aadress

Uus aadress

1.

10594102

14001:002:0425

Mandi, Ülejõe küla

Kaasiku tee 1, Ülejõe küla

2.

13203102

14001:002:0643

Ploompuu, Ülejõe küla

Kaasiku tee 2, Ülejõe küla

3.

830302

14001:002:0850

Teppani, Ülejõe küla

Kaasiku tee 3, Ülejõe küla

4.

9085902

14001:002:0644

Kaasiku, Ülejõe küla

Kaasiku tee 4, Ülejõe küla

5.

8668302

14001:002:0319

Väike-Kaasiku, Ülejõe küla

Kaasiku tee 6, Ülejõe küla

6.

827402

14001:002:0860

Raja, Ülejõe küla

Kaasiku tee 8, Ülejõe küla

 

Koha-aadressi muutmise korralduse eelnõu saadetakse tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Kaasiku teega piirnevatele kinnistute omanikele. Aadressiandmete muutmine ei too puudutatud isikutele kaasa lisaasjaajamisi, muudatused tehakse automaatselt kõigis registrites (rahvastikuregister, ehitisregister, kinnistusraamat).