« Tagasi

Katastriüksuse koha-aadressi muutmine (Jüripere)

Anija Vallavalitsus algatas 02.08.2019 toimunud istungil Arava külas asuva Jüripere katastriüksuse, katastritunnusega 14002:005:0010 koha-aadressi muutmise, kuna aadress ei vasta aadressiandmete süsteemi nõuetele. Jüripere katastriüksus paikneb Vahatu väikekoha territooriumil ja sellest tulenevalt tuleb aadress määrata Vahatu väikekoha järgi.

Anija Vallavalitsuse korralduse eelnõu järgi muudetakse Anija vallas Arava külas asuva Jüripere katastriüksuse, katastritunnusega 14002:005:0010 koha-aadressi ja kinnitada uueks koha-aadressiks Vahatu väikekoht 16, Arava küla, Anija vald, Harju maakond.

Koha-aadressi muutmise korralduse eelnõu saadetakse tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks isikule, kelle katastriüksuse lähiaadressi muudetakse. Aadressiandmete muutmine ei too puudutatud isikutele kaasa lisaasjaajamisi, muudatused tehakse automaatselt kõigis registrites (rahvastikuregister, ehitisregister, kinnistusraamat).