« Tagasi

Anija valla tänavavalgustuse rekonstrueerimine

Anija valla tänavavalgustuse rekonstrueerimise projekt hõlmab Kehra linna, Aegviidu alevit ning Lehtmetsa, Ülejõe, Alavere, Anija, Voose, Lilli ja Härmakosu külade tänavavalgustuse s.h kergliiklusteede, parkide jalgradade, lasteaedade, parklate jmt alade valgustuse rekonstrueerimist ja uute valgustusalade rajamist. Tööde algus on planeeritud juuni alguseks ning lõpptähtaeg 31. november 2020.  Tööde käigus vahetatakse välja vanad amortiseerunud naatriumlampidega valgustid, valgustite toitekaablid ning mõningad valgustite mastid. Rajatakse ka uusi liine. Projekti kogumaksumus on ca 900 000 eurot ning projekti käigus ehitatatakse 4045 m maakaabelliine, 35 672 m õhukaabelliine ja paigaldatakse 1220 valgustit. Projekti elluviimise järel saavutame olulise energiasäästu ning vähendame seeläbi tunduvalt kasvuhoonegaaside emissiooni. Projekti kaasrahastaja on SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Pojekti teostavad AS Connecto Eesti AS (Kehra, Lehtmetsa, Ülejõe); AS Elero (Aegviidu); AS KH Energia-Konsult (Anija, Alavere, Voose, Lilli, Härmakosu ja uued liinid).

Tänavavalgustuse taristu renoveerimine toob kaasa katkestusi valgustite töös ja kohati häirivad teostatavad tööd ka liiklemist. Täname mõistva suhtumise eest.