Anija valla elanike rahuloluküsitlus

Saar Poll OÜ on alustamas 15. juunil Anija valla elanike rahulolu-uuringu läbiviimist. Uuringu tellijaks on Anija Vallavalitsus. Elanike kontaktid on saadud Siseministeeriumi loal rahvastikuregistrist. Rahulolu uuringu raames küsitletakse 400 Anija valla elanikku. Kontaktideks on viimati riigile esitatud telefoninumber või e-posti aadress, isiku kodanikunimi ei ole küsitluse koostajale ega vallavalitsusele teada. Uuring on anonüümne.

Veebiküsitlusega kogutakse 300 ankeeti ja 100 ankeeti telefoniküsitluse teel.