« Tagasi

Anija vald renoveerib tänavavalgustuse taristu

Anija vald renoveerib tänavavalgustuse taristu. Tehnovõrgu- või rajatise talumise kohustuse kehtestamiseks on vajalik seada sundvaldus kinnisasjadele, kuhu on planeeritud tänavavalgustus vastavalt OÜ Keskkonnaprojekt koostatud projektile "Anija valla tänavavalgustuse renoveerimise põhiprojekti koostamine" töö nr 2031 (P19019).

Tänavavalgustuse renoveerimine on kavandatud Kehra linnas, Voose külas asuvatele Poe ja Uustalu kinnisasjadele ning  Ülejõe külas  asuvatele Nurmenuku, Kaasiku tee 2, Kaasiku tee 1, Ojakalda tee 3, Ojakalda tee 1, Ülase kinnisasjadele.

Voose ja Ülejõe külas asendatakse tänavavalgustuse renoveerimise käigus õhukaablid ja amortiseerunud postid, paigaldatakse energiasäästlikud ledvalgustid.

Töökindlama tänavavalgustusega paraneb elukeskkond ja suureneb turvalisus.