« Tagasi

Algatati Anija valla Aegviidu alevi Telliskivi tn 4 maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Anija Vallavalitsuse 28.06.2019 korraldusega nr 2-3/332 algatati Anija valla Aegviidu alevi Telliskivi tn 4 maaüksuse ja lähiala detailplaneering. Aegviidu alevi Telliskivi tn 4 kinnistu asub Aegviidu alevi põhjpoolses osas. Piirkonnas on nii väikeelamuid, laoplatse kui ka puidu töötlemise ettevõtteid. Vahetus läheduses asub riigimaantee ja automaattankla. Kinnistute vahelisi veoautode juurdepääsuteid kasutatakse naabritega ühiselt. Kinnistul asub puidu töötlemise ettevõtte juba aastakümneid. Hoonestuse laiendamiseks on vaja koostada detailplaneering, et luua tasakaalustatud ja kvaliteetse ehitatud keskkonna kujunemine, soodustades keskkonnahoidlikku ning majanduslikult ja sotsiaalselt jätkusuutlikku arengut. Planeeringuala suurus 1,3 ha. Planeeringuala jääb Aegviidu valla üldplaneeringuga määratud tootmismaa juhtotstarbega detailplaneeringu kohustusega maale. Detailplaneering vastab üldplaneeringule. Korraldusega saab tutvuda Anija Vallavalitsuses F.R. Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn, Anija vald, Harjumaa ja valla dokumendiregistris http://avalik.amphora.ee/anijavv/index.aspx?type=12&id=219206. Vajadusel info Anija valla arhitekt-planeeringuspetsialistilt Inga Vainu 6199016, inga.vainu@anija.ee.