« Tagasi

Algatati Aegviidu alevi Piibe mnt 8 maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Anija Vallavalitsuse 29.09.2020 korraldusega nr 2-3/388 algatati Anija valla Aegviidu alevi Piibe mnt 8 maaüksuse ja lähiala detailplaneering (asendiskeem korralduse juures). Detailplaneeringu eesmärk on uue kauplushoone ehitamine, parkimisala lahendamine, liitumine ühisvõrkudega Aegviidu alevi Piibe mnt 8 maaüksusel (katastriüksus 11201:002:0051). Anija valla Aegviidu alevi Piibe mnt 8 kinnistu asub Aegviidu alevi keskusosas liikluse sõlmpunktis. Kinnistule on vahetu juurdepääs Jägala-Käravete maanteelt. Läheduses on Aegviidu raudteepeatus, kool, kohvikud ja muud teenuseid pakkuvad ettevõtted. Käesoleval ajal on krundil kohalik kauplus „Meie", kuid mis äri kasvades vajab laiendamist ja kaasajastamist. Planeeringualasse jäävad lisaks Piibe mnt 8 maaüksusele piiriäärsed tänavad – Mäe tänav ja Jägala-Käravete maantee. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,2 ha. Planeeringuala jääb Anija valla üldplaneeringuga (kehtestatud Anija vallavolikogu 13.08.2020 otsusega nr 180) määratud keskuse maa-alale, mida iseloomustab mitmekesisus ja erinevate kasutusvõimalustega avaliku ruumi olemasolu. Detailplaneeringuga tuleb analüüsida, kuidas hoonestus sobitub piirkonda ja kuidas tagada loogiline ja sidus liikumislahendus. Planeeringu dokumentidega saab tutvuda Anija Vallavalitsuses F.R. Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn, Anija vald ja valla dokumendiregistris https://atp.amphora.ee/anijavv/index.aspx?itm=251822 . Vajadusel info Anija valla arhitekt-planeeringuspetsialistilt Inga Vainu inga.vainu@anija.ee, tel 52 72 963.