« Tagasi

Algas Soodla harjutusvälja ideekorje

Anija vallavalitsus ootab alates tänasest kuni 31. juulini kõigi Anija valla elanike ideid Soodla harjutusvälja mõjupiirkonnas negatiivseid mõjusid leevendavate ideede osas geoinfosüsteemis EVALD.

Ideekorje eesmärk on saada teada elanike ettepanekuid ja soove, kuidas kasutada toetusraha, mis on Anija vald saanud vastavalt Kaitseministeeriumiga sõlmitud hea tahte lepingule.

Taustainfo:

Soodla harjutusväli, pindalaga ca 5865 ha, asub Harjumaal Kuusalu ja Anija vallas Tallinn-Narva maantee ja Piibe maantee vahel. Harjutusvälja ligiduses asuvad Sigula, Hirvli, Kursi, Aru, Kosu, Härmakosu, Raudoja, Pillapalu, Vikipalu ja Koitjärve külad. Harjutusvälja pikkus põhjast lõunasse on sõltuvalt mõõtmise asukohast 5 – 7,5 km ning laius idast läände ca 10 km. Harjutusvälja välispiiri pikkus on ca 32 km.

Ligi 38% harjutusvälja pindalast moodustab Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala. Ca 40% kogu alast on märgala. Suurim rabamassiiv - Koitjärve raba asub harjutusvälja kagunurgas. Harjutusvälja idanurgast kulgeb läbi harjutusvälja Soodla jõgi, mis suubub Jägala jõkke. Suure osa maa-alast moodustab Soodla jõele üles paisutatud veehoidla. Lisaks veehoidlale asuvad seal Kivijärv, Linajärv, Mähuste ja Pillapalu järved.

Soodla harjutusväli asutati Vabariigi Valitsuse 09.07.2015 korraldusega nr 282 „Soodla harjutusvälja asutamine".

2019. ja 2020. aasta eest on ministeerium Anija vallale maksnud üle 70 000 euro. Kõigil Anija valla elanikel on võimalik pakkuda, kuidas saadud raha Soodla harjutusvälja ümbruse jaoks kasutada. Soodla harjutusvälja negatiivsete mõjude leevendamiseks on kõik ideed teretulnud!

Kuidas ettepanekut esitada:

Ettepanekuid saavad esitada kõik Anija valla registrijärgsed elanikud. Ettepanekud lähevad automaatselt siinsamas keskkonnas ideekorje nimekirja. 

Ideid saab esitada geoinfosüsteemi ID-kaardiga või mobiil-IDga sisse logides. ID-kaardi või mobiil-IDga sisse loginuid on võimalik hoida kursis, mis nende ettepanekutest edasi saab, samuti on võimalik mõnda ettepanekut vajadusel täpsustada.

Kaardirakenduses on aktiveeritud Soodla harjutusvälja mõjupiirkond selliselt, et igaühel on võimalus kaarditööriistade abil märkida ära objekt või piirkond, mille osas ta soovib ettepanekuid teha ning samas keskkonnas on väljad, kuhu oma ettepanek kirjutada ning seda põhjendada. Kaarditööriistadest saab valida nii ala, punkti, tõmmata joont kui teha üldist ettepanekut.

Augustis hakkab vallavalitsus ettepanekuid analüüsima ning võtab neid edaspidi arvesse  Kaitseministeeriumiga sõlmitud hea tahte lepingu alusel Anija vallale antud toetuse kasutamisel. 

Lisainfo saamiseks Soodla harjutusvälja ideekorje osas pöörduge Anija vallavanem Riivo Noore poole (tel: 619 9004, 5088236, e-mail: riivo.noor@anija.ee)