« Tagasi

Algas Kehra linna keskuse ideekorje

Anija vallavalitsus ootab 30. oktoobrist 30. novembrini kõigi ideid Kehra linna keskuses planeerimise osas geoinfosüsteemis EVALD.

Kehra kui Anija valla keskuse ühine planeerimine on võimalus kasvatada kohaliku kogukonna ühtsustunnet ja muuta linnakeskkond ligitõmbavamaks. Korrastatud keskus aitab kaasa, et muuta Kehra linn kui Anija valla süda inimsõbralikumaks ja meeldivamaks elukeskkonnaks, kus hoogustub ettevõtlus, tekib huvi uuselamuarenduseks ning suureneb elanike arv.

„Anija vallavolikogu oktoobrikuisel istungil sai heakskiidu Kehra gümnaasiumi esise arendamine linnaväljakuks, kuid soovime, et kogu Kehra oleks tulevikus esinduslik avalik linnaruum. Linnakeskuste korrastamine on üks olulistest regionaalpoliitika eesmärkidest. Liidame ideekorjega saada infot kohalike elanike soovidest, inimestele on see võimalus kaasa rääkida valla arengus," sõnas vallavanem Riivo Noor.

Anija vald küsib inimestelt arvamusi, kuidas linna keskosa kavandada, muuhulgas oodatakse ideid kuhu planeerida näiteks turuplats, mida teha vana katlamajaga, kus peaksid olema puhkealad või kõnniteed.

„Kutsume kõiki aktiivselt kaasa mõtlema ja osalema, sest teie ettepanekud annavad vallavalitsusele olulist infot, mida ja mis järjekorras võiks Kehras hakata edaspidi tegema. Kõike kindlasti lähiajal teha ei jõua, linna arendamine on pikema ajalisem protsess, aga kui meil on täpselt teada, mida elanikud soovivad, saame hakata samm-sammult eesmärgi poole liikuma," sõnas Ingeldrin Aug.

Ettepanekuid saab esitada kohaliku omavalitsuste geoinfosüsteemis EVALD, kus on alates 30. oktoobrist kuu aega avatud teema „Kehra linna keskuse ideekorje". Õige koha leidmise hõlbustamiseks on Anija valla kodulehel alates ideekorje alguspäevast vastav bänner. EVALD keskkonna kaardirakenduses on aktiveeritud Kehra linn selliselt, et igaühel on võimalus kaarditööriistade abil märkida ära kohad või piirkonnad, mille kohta ta soovib ettepanekuid teha ning samas keskkonnas on väljad, kuhu oma ettepanek kirjutada ning seda põhjendada.

Ideid saab esitada geoinfosüsteemi ID-kaardiga või mobiil-IDga sisse logides või anonüümselt. Ettepanekuid saavad esitada igas vanuses inimesed, ka need, kes pole Anija valla registrijärgsed elanikud. Sisse loginud inimeste ettepanekud lähevad automaatselt sealsamas keskkonnas kõigile nähtavale ideekorje nimekirja. Sinna lisatakse ka anonüümselt esitatud ettepanekuid, kui need on läbinud vallaarhitekti poolt esimese kontrolli. ID-kaardi või mobiil-IDga sisse loginuid on võimalik hoida kursis, mis nende ettepanekutest edasi saab, samuti on võimalik mõnda ettepanekut vajadusel täpsustada.

Detsembris hakkab vallavalitsus ettepanekuid analüüsima ning võtab neid edaspidi arvesse valla arengukava koostamisel ning investeeringute ja eelarve planeerimisel.