« Tagasi

20 oktoobrini saab esitada toetuste taotluseid Anija valla järgmise aasta eelarvest

Head Anija vallas tegutsevad kultuuri-, noorsoo- ja sotsiaaltöö ning külaliikumise vabaühendused!
Teil on võimalus taotleda toetust Anija valla 2021. aasta eelarvest.
Anija Vallavalitsusele saab esitada taotlusi kuni 20. oktoobrini 2020.
Anija valla eelarvelistest vahenditest toetatakse tegevusi, mille eesmärgiks on laiendada kultuuri-, noorsoo- ja sotsiaaltöö ning külaliikumise ja seltsitegevuse võimalusi, arendada kodanikualgatuslikku tegevust ning soodustada valla elanike koostööd Anija vallas. Tegevus peab olema suunatud Anija valla elanikele või toimuma nende huvides. Taotleja tegevus peab vastama Anija valla arengukavale. Eelnevalt palun tutvuda „Anija valla eelarvest vabaühenduste tegevuseks toetuse taotlemise korraga" aadressil:
ning esitada taotlus vormil lisa1:
või lisa 2:
Taotlusele tuleb lisada vormikohane tabel „Eelarve ja finantseerijad", leitav aadressil:
ning MTÜ või sihtasutuse liikmete nimekiri. Esmakordsel taotlejal lisada MTÜ põhikiri. Seltsingutel lisada koopia ühise tegutsemise lepingust. Taotlused koos lisadega postitage meiliaadressile anija@anija.ee.
Lisainfot jagab ja küsimustele vastab arendusjuht Meeli Kuul tel 619 9025, 512 5246 või e-post meeli.kuul@anija.ee