« Tagasi

20. oktoobril on vabaühenduste toetuste taotlemise tähtaeg

Anija vallavalitsus ootab vabaühenduste taotlusi valla 2020. aasta eelarve planeerimiseks. Toetuse taotlemiseks esitage vormikohane avaldus hiljemalt 20. oktoobriks vallavalitsuse üldmeilile anija@anija.ee.

 Toetuse liigid on järgmised:

1) tegevustoetus – mittetulundusühingutele ja sihtasutustele taotleja igapäevase tegevuse korraldamiseks, arendamiseks, tutvustamiseks ja tegevuse jätkusuutlikkuse tagamiseks;

2) ühekordse tegevuse toetus – vabaühendustele kohalikule elanikkonnale suunatud või kohalike elanike korraldatavate ürituste ja ühistegevuste teostamiseks;

3) projektitoetuse omaosalus – vabaühendustele erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavate projektide kaasfinantseerimiseks.

4) investeeringutoetus - mittetulundusühingutele ja sihtasutustele investeeringuprojekti kaasfinantseerimiseks toetus maksumusega alates 5000 eurost ilma käibemaksuta.

 

Taotlus esitatakse vormikohaselt järgnevalt:

 1) tegevustoetuse ja ühekordse tegevuse toetuse taotlus (lisa 1),

 2) projektitoetuse ja investeeringu toetuse taotlus (lisa 2).

 

Taotlusele tuleb lisada vormikohane tabel „Eelarve ja finantseerijad" (lisa 3), liikmete nimekiri ning esmakordselt taotlemiseks ka põhikiri.

Vallavalitsuse kultuuri- ja vabaajakomisjon vaatab taotlused üle kahe kuu jooksul, toetuslepingute sõlmimine algab peale valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmist. Investeeringutoetuse eraldamise otsustab volikogu.

Palume teil arvestada, et toetuslepingu sõlmime vaid nendega, kes on tähtajaks esitanud aruande eelnevate valla poolt eraldatud toetuste kasutamise osas. 2019. aastaks eraldatud toetuste aruannete tähtaeg on 15. jaanuaril 2020.

Kõik vabaühendusi puudutavad vormid ning taotlemise korra leiate Anija valla kodulehelt https://anija.kovtp.ee/asjaajamisjuhised-ja-blanketid, kerides lehekülje lõppu.

Lisainfo:

Ingeldrin Aug

Anija vallavalitsus, arendusjuht

Tel: 6199025, 58200239

E-mail: ingeldrin.aug@anija.ee