Katastriüksuste koha-aadresside muutmine (Lehtmetsa küla, Kose mnt)

Anija Vallavalitsus algatas 09.10.2018 toimunud istungil Lehtmetsa külas Kose maanteega piirnevate 4 katastriüksuse, millele ei ole aadress määratud Kose maantee järgi, koha-aadressi muutmise. Liikluspinna järgi määratavates lähiaadressides kasutatavad aadressinumbrid määratakse nii, et ühel pool liikluspinda kõrvuti asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paaritud numbrid ja teisel pool liikluspinda asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paarisnumbrid. 
Kuna suuremale osale Kose maanteega piirnevatele katastriüksustele on määratud aadress Kose maantee järgi ja need on nummerdatud kooskõlas kehtivate nõuetega saab olemasolevat numeratsiooni järgides määrata aadressi ka nendele neljale Kose maanteega piirnevale hoonestatud katastriüksusele, mille aadress ei ole määratud Kose maantee järgi. 
Anija vallas Lehtmetsa külas Kose maanteega piirnevate koha-aadresse on eelnõu järgi kavas muuta alljärgnevalt:
 

Jrk

Kinnistu nr

Katastritunnus

Senine aadress

Uus aadress

1.

922502

14001:002:1450

Tammeveski, Lehtmetsa küla

Kose mnt 13, Lehtmetsa küla

2.

1255402

14001:002:1570

Kaubi, Lehtmetsa küla

Kose mnt 15, Lehtmetsa küla

3.

916602

14001:002:1460

Pihlaka, Lehtmetsa küla

Kose mnt 17, Lehtmetsa küla

4.

929202

14001:002:1470

Roosi, Lehtmetsa küla

Kose mnt 19, Lehtmetsa küla

 

Muudetava aadressiobjekti omanikul on õigus 15 päeva jooksul teate saamisest arvates esitada Anija Vallavalitsusele omapoolne kirjalik arvamus.