« Tagasi

Kaitsevägi viib läbi rännaku Anija valla territooriumil

Kaitsevägi viib Anija valla territooriumil läbi rännaku ajavahemikul 10-12.12.2018. Liikumine maastikul toimub Soodla veehoidla juurest suunaga Paunküla veehoidlani.
Ööpäevaringselt võidakse kasutada imitatsioonivahendeid (valgustusraketid, paukpadrunid ja signaalmiinid). Kasutatakse mootorsõidukeid selleks ette nähtud teedel.
Rännaku läbiviimine on kooskõlastatud ka keskkonnaametiga, RMK Ida-Harju ja Järvamaa metskonna ning Järva, Kose ja Kuusalu vallaga. Väljaõppe käigus tekkinud jäätmed koristatakse ning tagatakse tule- ja keskkonnaohutus. Tegevusega püütakse kohalikku elanikkonda häirida väga minimaalselt.