« Tagasi

Anija Vallavolikogu 6. istung toimub neljapäeval 22.veebruaril 2018 algusega kell 9.00

 
Anija Vallavolikogu  6. istung toimub neljapäeval
22.veebruaril  2018 algusega kell 9.00  volikogu saalis.
 
 
Päevakorra projekt:
 
i    Anija valla kultuurikeskuse tegemised. Elvis Hrupa
1. Maa taotlemine munitsipaalomandisse. Riivo Noor
a. Kose mnt 2a
b. Põhja tn 1 ja 1b
2. Detailplaneeringu algatamine (Söesauna). Riivo Noor
3. Arvamus vee erikasutusloa taotluse kohta. Riivo Noor
4. Anija valla eelarvest vabaühenduste tegevusteks toetuste taotluse kord. Liivi Hansen
5. Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord. Marge Raja
6. Anija Vallavolikogu 17.03.2016 määruse nr 83 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord". Marge Raja
7. Anija Valla Lasteaiad põhimäärus. Marge Raja
8. Anija valla põhimääruse II lugemine. Heldi Laks
9. Aukodaniku tiitli omistamine (Anne Oruaas). Arvi Karotam
10. Teenetemärgi omistamine. Arvi Karotam
a. Tõnis Väli
b. Renna Reisi
11. Osalemine liikmena kohaliku omavalitsuse üksuste üleriigilises liidus. Jaan Oruaas,    Jüri Võigemast
12. Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu (üldkoosoleku järgselt Eesti Linnade ja Valdade Liit) üldkoosolekule ja volikokku. Jaan Oruaas
13. Volikogu komisjonide tööplaanid. Komisjonide esimehed. 
 
 
Järgmine volikogu istung  toimub  15. märtsil 2018
 
 
 
Jaan Oruaas
Volikogu esimees