« Tagasi

Anija Vallavolikogu 48. istung toimub reedel, 6.10.2017

   
 
Anija Vallavolikogu  48. istung toimub reedel, 6.10.2017 algusega kell 15.00  Anija mõisas.
 
Päevakorra projekt:
 
1. Katastriüksuse jagamise kohta seisukoha andmine ja nõusoleku andmine vallavara tasuta võõrandamiseks. Arvi Karotam
2. Arvamus geoloogilise uuringuloa taotluse kohta (Poolvahe III). Arvi Karotam
3. Arvamus maavara kaevandamisloa taotluse kohta (Vahelaane III). Arvi Karotam
4. Detailplaneeringu algatamine (Mustjõe, Kõrtsi ja Suitsustare). Arvi Karotam
5. Enampakkumise tulemuste kinnitamine (Kalda tn.1). Ingeldrin Aug
6. Arengukava aastateks 2014-2024. Ingeldrin Aug 
7. SA Anija Valla Spordimaailm põhikirja muutmine. Liivi Hansen 
8. Volituste andmine halduslepingu sõlmimiseks. Liivi Hansen
9. Anija Vallavolikogu 18.02.2016 määruse nr 79 „Anija Vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste töötajate palgajuhend" muutmine I lugemine. Liivi Hansen
10. Anija valla 2017. aasta II lisaeelarve. Liivi Hansen
11. Anija valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2018-2019. Margus Molok
12. Anija valla põhimäärus III lugemine. Heldi Laks
13. Teated
 
 
Jaanus Kalev
Volikogu esimees