« Tagasi

Aegviidu alevi Jõe tn 14 kinnistule kehtestati detailplaneering

Anija Vallavalitsuse 26.04.2018 korraldusega nr 2-3/288 kehtestati Aegviidu alevi Jõe tn 14 kinnistu detailplaneering. Planeeringu ala asub Aegviidu alevis tiheasusutusala servaalal hoonestamata kinnistul. Detailplaneeringuga määrati ehitusõigus ja hoonestusala ühe elamu ja selle abihoonete püstitamiseks ning lahendati ehitiste teenindamiseks vajalikud rajatised. Olemasolev juurdepääs on tagatud Jõe tänavalt. Kuna kavandatav tegevus on üldplaneeringuga ette nähtud ja piirkond on elamute arendamiseks ette nähtud, siis täiendavad, majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised ning looduskeskkonna mõjud puuduvad. Planeering kättesaadav http://anija.kovtp.ee/kehtestatud-detailplaneeringud.