SisuAkadeemia koolitused noortele

SisuAkadeemia koolitused noortele

Anija vallavalitsus koostöös kuue kohaliku omavalitsusega Harjumaal (Rae, Viimsi, Jõelähtme, Raasiku, Kose vallad ning Maardu linn) viivad läbi uut ja innovaatilist noorteinfo valdkonna projekti nimega SisuAkadeemia. Eelpool nimetatud omavalitsused moodustavad Harju kööstöögrupi (Harju KTG).

Projekti eesmärk on noorteinfo jõudmine oma sihtgrupini läbi nende kanalite ja platvormide, mida noored igapäevaselt kasutavad ning jälgivad. Selleks loodi youtube keskkonda igale Harju kööstöögrupi (Harju KTG) omavalitusele noorte oma kanal, mis toodab noorteinfo kvaliteetset sisu.

 

Alaeesmärk on koolitada noori pädevateks sisuloojateks, kes edastavad oma piirkonna noortele suunatud informatsiooni oma youtube kanali kaudu. Noored jõuavad edaspidi erinevate noorsootöö tegevustesse just nende kanalite kaasabil, kus tulevastest ja toimunud sündmustest avaldatakse videoklippe, vloge ning muid põnevaid noori huvitavaid teemasid. SisuAkadeemia tegevus pakub noortele võimaluse saada uusi teadmisi ja omandada tulevikuks uusi kasulikke oskusi. Antud tegevuse kaasabil saab pakkuda noortele uusi väärtusi nagu esinemisoskus, monteerimine, sisuloomine, loomingulisus, eetika ning tehnika- ja digipädevuse omandamine ja arendamine.

 

Koolituse läbiviimiseks ja info loomiseks sai iga Harju KTG noortekeskus (19 noortekeskust) endale vajaliku tehnika, mis tagavad noorele võimaluse ka koolituse lõppedes sisuloomega jätkata. Lisaks tõstab sellel koolitusel osalemine ka noortekeskuste noortejuhtide digipädevust (macOS operatsioonisüsteemi-, kaamera- ja droonikoolitus).

Noorsootöö tegevused tuuakse noortele lähemale, kaasates neile mentoriks ja koolitajaks Eestis ja noorte seas tuntud suure jälgijaskonnaga youtuber Martti Hallik ning teisi tehnilise valdkonna spetsialiste nagu Rando Mere, Karola Koopuu ja Aleksandr Tokarev.

 

Koolitusgrupid on moodustatud alljärgnevalt:
 
Kose vald (koolituskoht Kose noortekeskus, esmaspäeviti alates 3. veebruar kell 15:30)
Anija vald ja Raasiku vald (koolituskoht Kehra noortekeskus), esmaspäeviti alates 3. veebruar kell 18)
Jõelähtme vald ja Maardu linn eesti keel (koolituskoht on Kallavere Keskkool I korruse nõudpidamiste ruum, teisipäeviti alates 4. veebruar kell 15:30)
Viimsi vald (koolituskoht on Viimsi noortekeskus, teisipäeviti alates 4. veebruar kell 18)
Maardu linna venekeelne grupp (koolituskoht on Maardu Põhikooli ruum nr 15, kolmapäeviti alates 5. veebruar kell 16)

Rae valla noortele algab SisuAkadeemia koolitus aprillikuus käesoleval aastal.

 

2020. aastal on kaks samasugust koolitustsüklit (üks talvel ja teine kevadel) ja seda korraga viiele grupile erinevas Harju KTG piirkonnas. Ühe koolitustsükli jooksul toimub üks inspireeriv sissejuhatav koolituspäev Tallinnas, 9 koolituskohtumist ja 2 youtuberi mentorlust noortegrupi koolituskohas või mujal eelnevalt kokkulepitud asukohas.

 

Noortekeskustes on olemas kohapealne koolitatud mentor (noortejuht vms), kes jääb oma grupile nõuandjaks.

Esimestes toimuvates töötubades koostatakse tööplaan, mida viiakse ellu järgmiste nädalate jooksul. Edasistel kohtumisel vaadatakse üle filmitud materjalid, monteeritakse ja avalikustatakse lõpuks kohalike omavalitsuste noorte youtube kanalil.

 

SisuAkadeemia projekti tegevuse toimumist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.

 

Koolitusele saab registreerida siit

 

 

SisuAkadeemia projektijuht

Tuuliki Rohtla

526 6071

tuuliki.rohtla@anija.ee