SisuAkadeemia koolitused noortele

Anija vallavalitsus koostöös kuue kohaliku omavalitsusega Harjumaal (Rae, Viimsi, Jõelähtme, Raasiku, Kose vallad ning Maardu linn) alustab ühte uut ja innovaatilist noorteinfo valdkonna projekti nimega SisuAkadeemia. Eelpool nimetatud omavalitsused moodustavad Harju kööstöögrupi (Harju KTG).

Projekti eesmärk on noorteinfo jõudmine oma sihtgrupini läbi nende kanalite ja platvormide, mida noored igapäevaselt kasutavad ning jälgivad. Selleks luuakse youtube keskkonda oma Harju kööstöögrupi (Harju KTG) kanal, mis toodab noorteinfo kvaliteetset sisu.

 

Alaeesmärk on koolitada noori pädevateks sisuloojateks, kes edastavad oma piirkonna noortele suunatud informatsiooni youtube kanali kaudu. Noored jõuavad edaspidi erinevate noorsootöö tegevustesse just selle kanali kaasabil, kus tulevastest ja toimunud sündmustest avaldatakse videoklippe, vloge ning muid põnevaid noori huvitavaid teemasid. SisuAkadeemia tegevus pakub noortele võimaluse saada uusi teadmisi ja omandada tulevikuks uusi kasulikke oskusi. Antud tegevuse kaasabil saab pakkuda noortele uusi väärtusi nagu esinemisoskus, monteerimine, sisuloomine, loomingulisus, eetika ning tehnika- ja digipädevuse omandamine ja arendamine.

 

Koolituse läbiviimiseks ja info loomiseks saab iga Harju KTG noortekesus (19 noortekeskust) endale vajaliku tehnika, mis tagab noorele võimaluse ka koolituse lõppedes sisuloomega jätkata. Lisaks tõstab sellel koolitusel osalemine ka noortekeskuste noortejuhtide digipädevust (macOS operatsioonisüsteemi- ja droonikoolitus).

Noorsootöö tegevused tuuakse noortele lähemale, kaasates neile mentoriks ja koolitajateks Eestis ja noorte seas tuntud youtuber Martti Hallik ning teisi tehnilise valdkonna spetsialiste.

 

Koolitatavad ja mentorlust vajavad noortegrupid on moodustatud alljärgnevalt:

I grupp – Viimsi vald (koolituskoht on Viimsi noortekeskus)

II grupp – Jõelähtme vald ja Maardu linn (koolituskoht on Kostivere noortekeskus)

III grupp – Anija vald ja Raasiku vald (Aruküla noortekeskus)

IV grupp – Rae vald ja Kose vald (Rae Noortekohvik Jüri alevikus)

V grupp – Maardu linna venekeelne grupp (koolituskoht on Maardu noortekeskus)

 

Igas koolitusgrupis saab osaleda kokku 18 noort.

 

2019. aastal on kaks samasugust koolitustsüklit (üks kevadel ja teine sügisel) ja seda korraga viiele grupile erinevas Harju KTG piirkonnas. Ühe koolitustsükli jooksul toimub 9 koolituskohtumist ja 2 youtuberi mentorlust noortegrupi koolituskohas või mujal eelnevalt kokkulepitud asukohas ning lõpetuseks ühine inspireeriv väljasõit.

 

Noortekeskustes on olemas kohapealne koolitatud mentor (noortejuht vms), kes jääb oma grupile nõuandjaks.

Esimestes toimuvates töötubades koostatakse tööplaan, mida viiakse ellu järgmiste nädalate jooksul. Edasistel kohtumisel vaadatakse üle filmitud materjalid, monteeritakse ja avalikustatakse lõpuks Harju KTG youtube kanalil.

 

SisuAkadeemia projekti tegevuse toimumist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.

 

Koolitusele saab registreerida siit

 

SisuAkadeemia projektijuht
Tuuliki Rohtla
526 6071

 

 

Koolitusele saab registreerida siit