Puuetega inimeste eluaseme kohandamine

Anija vald osaleb projektiga "Eluaseme füüsiline kohandamine Anija vallas", mis on saanud rahastuse meetmest "2014-2020.2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks" taotlusvoorust "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine - 19.03.2018-15.06.2018