ANIJA VALLAVALITSUS RAJAS ALAVERRE LEADER PROGRAMMI ABIL MULTIFUNKTSIONAALSE VEESILMA

Anija vallavalitsus rajas PRIA  elukeskkonna arendamise meetme toetuse abiga Alaverre mitmeotstarbelise veesilma.
Alavere mõisa pargis asuva tiigi veetaset reguleeriv lüüs oli amortiseerunud ja tiik veetaimi täis kasvanud. Tiik puhastati veetaimedest, süvendati ja rajati supluskoht. Lüüs on rekonstrueeritud ning rajati ka päris uus tuletõrje veevõtukoht.

Projekti kogumaksumus oli 98 163,24€. Sellest LEADER toetus 64% ehk 62 824,45€ ja Anija valla omafinantseering 35 338,79€.

 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) otsustas piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute taotlusvoorus toetada kahe Aegviidu valla pooltesitatud projekti elluviimist

08.08.2017

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) otsustas piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute taotlusvoorus toetada 18 projekti elluviimist Harju, Ida-Viru ja Jõgeva maakonnas, kokku 21 miljoni euro ulatuses. Kokku taotleti taotlusvoorus toetust 35 projektile kogumahus 38 miljonit eurot.

Investeeringutega toetatakse kolme maakonna projekte, mis eelkõige toetavad uute töökohtade loomist ja ettevõtlusaktiivsuse tõstmist piirkonnas. Samas parandatakse projektidega ka avalike teenuste kättesaadavust ja elukeskkonda.

Taotlusvooru puhul on palju tugevaid taotlusi esitatud turismivaldkonnas - 18 toetatud projektist kokku 11 on sellised, mille eesmärgiks on luua piirkondade eripära rõhutavaid turismiobjekte, et tuua külastajad Tallinnast kaugemale. Sellega pikendatakse ka turistide piirkonnas viibimise aega, et mõju ulatuks võimalikult suure hulga piirkonna ettevõteteni.

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetust kaasrahastavad Euroopa Regionaalarengufond ja Euroopa Liit.

 

Aegviidu vald esitas kaks projekti:

Aegviidu Tervisespordikeskus
Toetuse suurus 747 771,48 eurot

Toetuse abil on kavas renoveerida Aegviidu veduridepoohoone ning välja ehitada vajalik ruumilahendus, et võtta hoone kasutusse Kõrvemaa tervisespordikompleksi keskusena – Aegviidu Tervisespordikeskus.

Hoone esimesele korrusele tuleb spordivarustuse (suusad, rattad, räätsad, discolfi kettad) laenutus- ja hooldusruum, paigaldatakse turismiinfo e-kiosk, pakihoiukapid ning tualettruumid.

Teisele korrusele tulevad riietus- , pesemis- ja saunaruumid.

Kolmandale korrusele tuleb ruum koos abiruumidega, kus on võimalik enne suuremaid üritusi nõu pidada ja mida on võimalik suurürituste (nagu Presidendimatk, suusamaraton, rattamaraton jne) ajal kasutada staabina.

Aegviidu Tervisespordikeskuse krundi planeering

 

 

"Jäneda - Aegviidu - Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskus kergliiklustee" ehituse viimane etapp, pikkusega 3,2 km

Toetuse suurus 481 214,75 eurot

Toetuse abil on kavas ehitada kergtee Aegviidust Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskuseni.  Aegviidu ja selle lähiümbrus on perspektiivikas turismi ning puhkemajanduspiirkond Harjumaa kagupiiril, olles mitmete oluliste matkateede sõlmpunktiks. Piirkond pakub loodus- ja liikumissõpradele arvukaid võimalusi erinevateks tegevusteks ning ehitatav tee loob turvalise ja ohutu võimaluse liikuda külastajatel (matkajad, tervisesportlased, puhkajad, lastega pered, pensionärid jne) Aegviidust Kõrvemaa keskuseni. Kergliiklustee on loogiliseks jätkuks Aegviidu valla kergliiklusteedele ja moodustaks ühtse terviku alates Jänedalt läbi Aegviidu kuni Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskuseni.

 

Anija mõisa loodus- ja muinsuskaitsealuse pargi rekonstrueerimine

Alavere mõisa pargi hoolduskava koostamine