Meie külad

 
Rahvastikuregistri andmetel on 2016. aasta 1. jaanuari seisuga Anija valla rahvaarv 5617 inimest, neist mehi 2777 ja naisi 2840. Rahvastiku asustustihedus on seisuga 1. jaanuar 2016 10,7 inimest km².
 
Meil on 31 küla: Aavere, Alavere, Anija, Arava, Härmakosu, Kaunissaare, Kehra, Kihmla, Kuusemäe, Lehtmetsa, Lilli, Linnakse, Looküla, Lükati, Mustjõe, Paasiku, Parila, Partsaare, Pikva, Pillapalu, Rasivere, Raudoja, Rooküla, Salumetsa, Salumäe, Soodla, Uuearu, Vetla, Vikipalu, Voose ja Ülejõe ning vallasisene Kehra linn.