Anija valla külade nimekiri

 
Rahvastikuregistri andmetel on 2020. aasta 1. augusti seisuga Anija valla rahvaarv 6251 inimest, neist mehi 3075 ja naisi 3176. Rahvastiku asustustihedus on seisuga 1. august 2020 11,7 inimest km².
 
Meil on 31 küla: Aavere, Alavere, Anija, Arava, Härmakosu, Kaunissaare, Kehra, Kihmla, Kuusemäe, Lehtmetsa, Lilli, Linnakse, Looküla, Lükati, Mustjõe, Paasiku, Parila, Partsaare, Pikva, Pillapalu, Rasivere, Raudoja, Rooküla, Salumetsa, Salumäe, Soodla, Uuearu, Vetla, Vikipalu, Voose, Ülejõe. Suuremateks keskusteks on Aegviidu alev ja vallasisene Kehra linn.