Anija Vallavalitsus korraldab lihthanke "Katlamaja lammutustööd, Metsa tn 3 Kehra"

Anija Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hankemenetluse

Hanke nimi "Katlamaja lammutustööd, Metsa tn 3 Kehra"

Hanketeade on avaldatud riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/

viitenumber 229088. Pakkumuste esitamise tähtaeg 24.11.2020.