Anija Vallavalitsus korraldab riigihanke lihthankemenetluse

Hanke nimi "Aiandi tänava ehitustööd"

Hanketeade on avaldatud riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/

viitenumber 231864. Pakkumuste esitamise tähtaeg 18.02.2021.

 

Anija Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hankemenetluse

Anija Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hankemenetluse

Hanke nimi " Anija valla "Ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017 kuni 2028" kaasajastamine"

Pakkumuste esitamise tähtaeg 26.02.2020.