Vallavalitsuse ajutised ja alalised komisjonid

21.12.21

Aastainventuuride alaline komisjon

 

Liikmed

Telefon

E-Post

 Enn Pung (esimees)

619 9015

enn.pung@anija.ee

Tõnu Kirves (aseesimees)

619 9020

tonu.kirves@anija.ee

Kristiina Kari (varade eest vastutaja) 619 9002 kirstiina.kari@anija.ee

 

 

 

Aastainventuuride ajutine komisjon

 

   
Ilsia Väli 619 9023 ilsia.vali@anija.ee

Kristiina Kari

619 9002

kirstiina.kari@anija.ee

Viljo Leis

619 9017

 

viljo.leis@anija.ee

Tiina Teppan ei avaldata

ei avaldata

Evelin Kolbak 619 9022

evelin.kolbak@anija.ee

Airi Hõrrak 619 9006 airi.horrak@anija.ee
Inga Vainu 619 9016

inga.vainu@anija.ee

Anne Ruus 619 9026 anne.ruus@anija.ee
Kristel Lään 605 1776 kristel.laan@anija.ee
     

 

Korterikomisjon (alaline)

 

Liikmed

Telefon

E-Post

 Tõnu Kirves

619 9020

tonu.kirves@anija.ee

Ilsia Väli

619 9023

ilsia.vali@anija.ee

Airi Hõrrak

619 9006

airi.horrak@anija.ee

Enn Pung

619 9020

enn.pung@anija.ee

Kai Viirmann

602 0048

sotsiaalkeskus@anija.ee

Kristel Lään 605 1776 kristel.laan@anija.ee

 

Komisjoni ülesanne:

Vallavalitsusse tulnud korteri üürile palumise avalduste läbivaatamine ja seisukoha võtmine, arvestuse pidamine vallale kuuluvate korterite osas ning nende staatuse ja saatuse määramise osas ettepanekute tegemine otse vallavalitsusele.

 

Ehituskomisjon (alaline)

 

Liikmed

Telefon

E-Post

Enn Pung (esimees)

510 9285

enn.pung@anija.ee

Inga Vainu

619 9016

inga.vainu@anija.ee

Viljo Leis

5125243

viljo.leis@anija.ee

Mait Paasik

53338408

 

mait.paasik@anija.ee

Tõnu Kirves 512 5244 tonu.kirves@anija.ee
Mihhail Lopatkin 5551 2773 mihhail.lopatkin@anija.ee

 

Komisjoni ülesanne on:

Kontrollida Anija valla haldusterritooriumil kasutusele võetavate ehitiste ja rajatiste seadustes kehtestatud nõuetele vastavust; teha ettepanekuid pädevatele institutsioonidele kehtestatud nõuete täitmiseks; eelnõude koostamine; komisjon võib algatada vallavalitsuse määruste ja otsuste eelnõusid ning teha ettepanekuid muude dokumentide koostamiseks.

 

Kultuuri- ja vabaajakomisjon (alaline)

 

Liikmed

Telefon

E-Post

Meeli Kuul (esimees)

619 9025

meeli.kuul@anija.ee

Liivi Hansen

512 5241

liivi.hansen@anija.ee

Peep Kask 5551 1088

peepkask78@gmail.com

Martin Kuivallik 508 9729 martin.kuivallik@eesti.ee
Kaisa Tamkivi 5698 5559 kaisatamkivi@gmail.com
Elvis Hrupa 515 8124 elvis.hrupa@anija.ee
Anne Oruaas 5340 2876 anneoruaas@kehrajaam.ee
     

 

Komisjoni ülesanne:
Menetleb komisjonile suunatud mittetulundusühingute, sihtasutuste jms orgianisatsioonide poolt esitatud rahalisi taotlusi: kontrollib nende vastavust nõuetele, eraldatud summade sihipärast kasutamist ja kasutamise kohta esitatud aruandeid.

 

 

Sotsiaalkomisjon (alaline)

 

Liikmed

Telefon

E-Post

Marge Raja (esimees)

512 5245

marge.raja@anija.ee

Kai Viirmann (aseesimees) 602 0048 Ei avaldata

Janne Kuuskla

Ei avaldata

Ei avaldata

Svetlana Lass 619 9008

svetlana.lass@anija.ee

Tiina Nõlvak 580 70078 Ei avaldata

Milvi Mänd

Ei avaldata

Ei avaldata

Malle Pilve Ei avaldata Ei avaldata

 

Komisjoni ülesanne:
Menetleb komisjonile suunatud valla kodanike sotsiaaltoetuste ja -teenuste taotlemise avaldusi; valla ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmiseks ja sotsiaalteenuste osutamiseks otsuste tegemine; tegutseda viisil, mis aitaks kaasa valla kodanike igapäevaeluga toimetulekul.

 

 

Laste ja perede komisjon (alaline)

 

Liikmed Telefon E-post
Marge Raja (esimees) 512 5245                marge.raja@anija.ee
Svetlana Lass (aseesimees) 619 9008 svetlana.lass@anija.ee
Kristel Lään 605 1776 kristel.laan@anija.ee
Maire Post Ei avaldata maire.post@hot.ee
Kaisa Kajo Ei avaldata kaisa.kajo@politsei.ee
Kairi Kilp Ei avaldata Ei avaldata
Kaja Sarapuu Ei avaldata                   kaja.sarapuu@kehra.edu.ee

 

Komisjoni ülesanne:

Hinnata, ennetada ja toetada laste õiguste ja heaolu tagamist Anija vallas ning vajadusel osaleda juhtumipõhiste keeruliste otsuste langetamisel.

 

 

Anija valla kriisikomisjon (alaline)

 

Liikmed

Telefon

E-Post

Riivo Noor (komisjoni esimees)

508 8236

riivo.noor@anija.ee

Martin Kuivallik (esimene aseesimees)

 

 

 Taivo Leppik (teine aseesimees)

 

taivo.leppik@rescue.ee

Lilja Piibeleht-Tarassov (komisjoni sekretär), asendaja Kristiina Kari

529 6771

 lilja.piibeleht-tarassov@anija.ee

Heldi Laks (teabekorraldaja), asendaja Meeli Kuul

555 11866

 

 heldi.laks@anija.ee

Erik Jüriöö (päästetööde toetuse korraldaja), asendaja Indrek Laaneveer

 

erik.jurioo@velko.ee

Ago Pärnamäe (tehnilise toetuse korraldaja), asendaja Jaanus Kalev

510 0612

 ago.parnamae@gmail.com

Viljo Leis (evakuatsioonikorraldaja), asendaja Enn Pung

512 5243

 viljo.leis@anija.ee

Mait Paasik (transpordikorraldaja), asendaja Enn Pung

5333 8408

mait.paasik@anija.ee

Airi Hõrrak (majutuskorraldaja), asendaja Marianne Leis

5551 1944

airi.horrak@anija.ee

Tõnu Kirves (varustuskorraldaja), asendaja Enn Pung

512 5244

tonu.kirves@anija.ee

Marge Raja (sotsiaalvaldkonna korraldaja), asendaja Kristel Lään 512 5245 marge.raja@anija.ee

 

Komisjoni ülesanne:

Kriisikomisjon  on Anija Vallavalitsuse  alaline komisjon, mille eesmärgiks on vallavalitsusele seadustega pandud pääste-, hädaolukorraks valmisoleku- ja kriisireguleerimisalaste kohustuste täitmise korraldamine Anija vallas.

 

Hajaasutuse programmi toetuste komisjon (ajutine)

 

Liikmed

Telefon

E-Post

Enn Pung (esimees)

5109285

enn.pung@anija.ee

 Evelin Kolbak (aseesimees)

58189033

evelin.kolbak@anija.ee

Viljo Leis

512 5243

viljo.leis@anija.ee

Mait Paasik

619 9021 mait.paasik@anija.ee

Liivi Hansen

512 5241

 liivi.hansen@anija.ee

Inga Vainu 527 2963 inga.vainu@anija.ee
Ilsia Väli 55511877 ilsia.vali@anija.ee

 

Komisjoni ülesanne:

Komisjoni ülesandeks on vallavalitsusele laekunud taotluste läbivaatamine toetuse saamiseks hajaasustuse programmist ning ettepanekute tegemine vallavalitsusele otsus(t)e langetamiseks taotlus(t)e rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.

 

 

Riigihangete komisjon (alaline)

 

Liikmed

Telefon

E-Post

Viljo Leis (esimees)

5125243

viljo.leis@anija.ee

Riivo Noor (aseesimees)

5088236

riivo.noor@anija.ee

Heldi Laks

55511866

heldi.laks@anija.ee

Liivi Hansen

5125241

liivi.hansen@anija.ee

 

 

 

 

Komisjoni ülesanne:

Vallavalitsuse poolt korraldavate riigihangete hankemenetlusega seotud toimingute teostamine.

 

 

Vallavara kasutamise ja käsutamise komisjon (ajutine)

 

Liikmed

Telefon

E-Post

 (esimees)

 

 

Viljo Leis

5125243

viljo.leis@anija.ee

Riivo Noor

5088236 riivo.noor@anija.ee

 

Inga Vainu

5272963

inga.vainu@anija.ee

 

Ilsia Väli

55511877

 

 

619 9002