Vallavalitsuse ajutised ja alalised komisjonid

12.09.19

Aastainventuuride alaline komisjon

 

Liikmed

Telefon

E-Post

 (esimees)

619 9019

 

Enn Pung (aseesimees)

619 9020

enn.pung@anija.ee

Jaanika Sõmer (varade eest vastutav raamatupidaja) 619 9011 jaanika.somer@anija.ee

 

 

 

 

 

 

 

Aastainventuuride ajutine komisjon

 

   
Ilsia Väli 619 9023 ilsia.vali@anija.ee

Marianne Leis

619 9007

marianne.leis@anija.ee

Mait Paasik

619 9021

 

mait.paasik@anija.ee

Tiina Teppan ei avaldata

ei avaldata

Astrid Promet 619 9022

astrid.promet@anija.ee

Airi Hõrrak 619 9006 airi.horrak@anija.ee
Inga Vainu 619 9016

Inga.vainu@anija.ee

 

Korterikomisjon (alaline)

 

Liikmed

Telefon

E-Post

 Tõnu Kirves

619 9020

tonu.kirves@anija.ee

Ilsia Väli

619 9023

ilsia.vali@anija.ee

Airi Hõrrak

619 9006

airi.horrak@anija.ee

Enn Pung

619 9020

enn.pung@anija.ee

Kai Viirmann

602 0048

sotsiaalkeskus@anija.ee

Kristel Lään 605 1776 kristel.laan@anija.ee

 

Komisjoni ülesanne:

Vallavalitsusse tulnud korteri üürile palumise avalduste läbivaatamine ja seisukoha võtmine, arvestuse pidamine vallale kuuluvate korterite osas ning nende staatuse ja saatuse määramise osas ettepanekute tegemine otse vallavalitsusele.

 

 

 

Nimedekomisjon (ajutine)

 

Liikmed

Telefon

E-Post

 (esimees)

 

 

Ene Olesk

6199002

ene.olesk@anija.ee

Mait Paasik

6199021

mait.paasik@anija.ee

Viljo Leis

6199017

viljo.leis@anija.ee

Ilsia Väli

6199023

ilsia.vali@anija.ee

Inga Vainu 6199016 inga.vainu@anija.ee

 

Komisjoni ülesanne:

Komisjoni töö eesmärgiks on Anija valla haldusterritooriumil asuvatele nimeobjektidele nimede leidmine ja nende kooskõlastamine seadusest tulenevate subjektidega.

 

 

 

Ehituskomisjon (alaline)

 

Liikmed

Telefon

E-Post

Riivo Noor (esimees)

5088236

riivo.noor@anija.ee

Inga Vainu

6199016

inga.vainu@anija.ee

Viljo Leis

5125243

viljo.leis@anija.ee

Mait Paasik

53338408

 

mait.paasik@anija.ee

     

 

Komisjoni ülesanne on:

Kontrollida Anija valla haldusterritooriumil kasutusele võetavate ehitiste ja rajatiste seadustes kehtestatud nõuetele vastavust; teha ettepanekuid pädevatele institutsioonidele kehtestatud nõuete täitmiseks; eelnõude koostamine; komisjon võib algatada vallavalitsuse määruste ja otsuste eelnõusid ning teha ettepanekuid muude dokumentide koostamiseks.

 

 

 

Kultuuri- ja vabaajakomisjon (alaline)

 

Liikmed

Telefon

E-Post

Ingeldrin Aug (esimees)

619 9025

ingledrin.aug@anija.ee

Liivi Hansen

512 5241

liivi.hansen@anija.ee

Peep Kask 5551 1088

peepkask78@gmail.com

Martin Kuivallik 508 9729 martin.kuivallik@eesti.ee
Kaisa Tamkivi 5698 5559 kaisatamkivi@gmail.com
     
Anne Oruaas 5340 2876 anneoruaas@kehrajaam.ee
Elvis Hrupa 515 8124 elvis.hrupa@anija.ee
     

 

Komisjoni ülesanne:
Menetleb komisjonile suunatud mittetulundusühingute, sihtasutuste jms orgianisatsioonide poolt esitatud rahalisi taotlusi: kontrollib nende vastavust nõuetele, eraldatud summade sihipärast kasutamist ja kasutamise kohta esitatud aruandeid.

 

 

 

Sotsiaalkomisjon (alaline)

 

Liikmed

Telefon

E-Post

Marge Raja (esimees)

512 5245

marge.raja@anija.ee

Kai Viirmann (aseesimees) 602 0048 Ei avaldata

Janne Kuuskla

Ei avaldata

Ei avaldata

Svetlana Lass 619 9008

svetlana.lass@anija.ee

Tiina Nõlvak 580 70078 Ei avaldata

Milvi Mänd

Ei avaldata

Ei avaldata

Malle Pilve Ei avaldata Ei avaldata

 

Komisjoni ülesanne:
Menetleb komisjonile suunatud valla kodanike sotsiaaltoetuste ja -teenuste taotlemise avaldusi; valla ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmiseks ja sotsiaalteenuste osutamiseks otsuste tegemine; tegutseda viisil, mis aitaks kaasa valla kodanike igapäevaeluga toimetulekul.

 

 

Laste ja perede komisjon (alaline)

 

Liikmed Telefon E-post
Marge Raja (esimees) 512 5245                marge.raja@anija.ee
Svetlana Lass (aseesimees) 619 9008 svetlana.lass@anija.ee
Kristel Lään 605 1776 kristel.laan@anija.ee
Maire Post Ei avaldata maire.post@hot.ee
Kaisa Kajo Ei avaldata kaisa.kajo@politsei.ee
Kairi Kilp Ei avaldata Ei avaldata
Kaja Sarapuu Ei avaldata                   kaja.sarapuu@kehra.edu.ee

 

Komisjoni ülesanne:

Hinnata, ennetada ja toetada laste õiguste ja heaolu tagamist Anija vallas ning vajadusel osaleda juhtumipõhiste keeruliste otsuste langetamisel.

 

 

Anija valla kriisikomisjon (alaline)

 

Liikmed

Telefon

E-Post

 (komisjoni esimees)

 

 

Riivo Noor (esimene aseesimees)

508 8236

 riivo.noor@anija.ee

Jüri Julisen (teine aseesimees)

565 66473

akorrakaitse@hot.ee

Lilja Piibeleht-Tarassov (komisjoni sekretär)

529 6771

 lilja.piibeleht-tarassov@anija.ee

Heldi Laks (teabekorraldaja)

555 11866

 

 heldi.laks@anija.ee

Indrek Laaneveer (päästetööde toetuse korraldaja)

534 82469

indrek.laaneveer@velko.ee

Ago Pärnamäe (tehnilise toetuse korraldaja)

510 0612

 ago.parnamae@mail.ee

Viljo Leis (evakuatsioonikorraldaja)

512 5243

 viljo.leis@anija.ee

(transpordikorraldaja)

 

 

Tuuliki Rohtla (majutuskorraldaja)

526 6071

 tuuliki.rohtla@anija.ee

Enn Pung (varustuskorraldaja)

512 5244

enn.pung@anija.ee

Marge Raja (sotsiaalvaldkonna korraldaja) 512 5245 marge.raja@anija.ee

 

Komisjoni ülesanne:

Kriisikomisjon  on Anija Vallavalitsuse  alaline komisjon, mille eesmärgiks on vallavalitsusele seadustega pandud pääste-, hädaolukorraks valmisoleku- ja kriisireguleerimisalaste kohustuste täitmise korraldamine Anija vallas.

 

 

 

Hajaasutuse programmi toetuste komisjon (ajutine)

 

Liikmed

Telefon

E-Post

Enn Pung (esimees)

5109285

enn.pung@anija.ee

Astrid Promet (aseesimees)

58189033

astrid.promet@anija.ee

Viljo Leis

512 5243

viljo.leis@anija.ee

Mait Paasik

619 9021 mait.paasik@anija.ee

Liivi Hansen

512 5241

 liivi.hansen@anija.ee

Inga Vainu 527 2963 inga.vainu@anija.ee
Ilsia Väli 55511877 ilsia.vali@anija.ee

 

Komisjoni ülesanne:

Komisjoni ülesandeks on vallavalitsusele laekunud taotluste läbivaatamine toetuse saamiseks hajaasustuse programmist ning ettepanekute tegemine vallavalitsusele otsus(t)e langetamiseks taotlus(t)e rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.

 

 

Riigihangete komisjon (alaline)

 

Liikmed

Telefon

E-Post

Viljo Leis (esimees)

5125243

viljo.leis@anija.ee

Riivo Noor (aseesimees)

5088236

riivo.noor@anija.ee

Heldi Laks

55511866

heldi.laks@anija.ee

Liivi Hansen

5125241

liivi.hansen@anija.ee

 

 

 

 

Komisjoni ülesanne:

Vallavalitsuse poolt korraldavate riigihangete hankemenetlusega seotud toimingute teostamine.

 

 

Vallavara kasutamise ja käsutamise komisjon (ajutine)

 

Liikmed

Telefon

E-Post

 (esimees)

 

 

Viljo Leis

5125243

viljo.leis@anija.ee

Riivo Noor

5088236 riivo.noor@anija.ee

 

Inga Vainu

5272963

inga.vainu@anija.ee

 

Ilsia Väli

55511877