Soovime kõigile toredat Taasiseseisvumispäeva!

19.08.2019 on vallavalitsus avatud 08.00 - 15.00

Soovime kõigile toredat Taasiseseisvumispäeva!

26.08 - 30.08.2019 uuendatakse eesti.ee keskkonnas e-elukohateate esitamise teenust. Sel ajavahemikul on võimalik elukohta registreerida vaid vallavalitsuses Kreutzwaldi 6, Kehra.

E-elukohateate esitamise häired

26.08 - 30.08.2019 uuendatakse eesti.ee keskkonnas e-elukohateate esitamise teenust. Sel ajavahemikul on võimalik elukohta registreerida vaid vallavalitsuses Kreutzwaldi 6, Kehra.

https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=3195291&rhash=ce55

Anija vallavalitsus müüb Opel Zafira - uus hind!

https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=3195291&rhash=ce55

Anija Vallavalitsus algatas 02.08.2019 toimunud istungil Arava külas asuva Jüripere katastriüksuse, katastritunnusega 14002:005:0010 koha-aadressi muutmise, kuna aadress ei vasta aadressiandmete...

Katastriüksuse koha-aadressi muutmine (Jüripere)

Anija Vallavalitsus algatas 02.08.2019 toimunud istungil Arava külas asuva Jüripere katastriüksuse, katastritunnusega 14002:005:0010 koha-aadressi muutmise, kuna aadress ei vasta aadressiandmete...

Anija Vallavolikogu 24.01.2019 otsusega nr 1-3/96 võeti vastu Raudoja küla Jõeoru maaüksuse detailplaneering. Planeeringuala asub Anija vallas Raudoja külas Jõeoru maaüksuse lõunapoolsel alal...

Anija Vallavolikogu 24.01.2019 otsusega nr 1-3/96 võeti vastu Raudoja küla Jõeoru maaüksuse detailplaneering

Anija Vallavolikogu 24.01.2019 otsusega nr 1-3/96 võeti vastu Raudoja küla Jõeoru maaüksuse detailplaneering. Planeeringuala asub Anija vallas Raudoja külas Jõeoru maaüksuse lõunapoolsel alal...

Alates 01.08.2019 alustakse lisaks teisipäevale samuti reedel teenuse osutamist.  Kehras on võimalus ümberistumine Tallinnasse sõitvatele rongidele ja Tallinnast saabuvatelt rongidelt. ...

Alates 01.08.2019 Anija valla siseliinil Anija 6 teenuse osutamine kahel päeval nädalas

Alates 01.08.2019 alustakse lisaks teisipäevale samuti reedel teenuse osutamist.  Kehras on võimalus ümberistumine Tallinnasse sõitvatele rongidele ja Tallinnast saabuvatelt rongidelt. ...

Ruumiandmete seaduse kohaselt määratakse tiheasustusalal ja detailplaneeringu kohustusega alal hoonete, aadressi vajavate hooneosade ja hoonestatud või hoonestatavate maaüksuste lähiaadressid...

Liikluspinna ruumikuju ja kohanime määramine - Kalda põik, Aegviidu

Ruumiandmete seaduse kohaselt määratakse tiheasustusalal ja detailplaneeringu kohustusega alal hoonete, aadressi vajavate hooneosade ja hoonestatud või hoonestatavate maaüksuste lähiaadressid...

Aegviidu alevis asuv Mäe tänav paikneb unikaalaadressi nõudega alal, kus hoonestatud ja hoonestamisele kuuluvad katastriüksused tuleb aadresseerida liikluspinna järgi. Liikluspinna järgi...

Katastriüksuste koha-aadresside muutmine - Mäe tänav, Aegviidu

Aegviidu alevis asuv Mäe tänav paikneb unikaalaadressi nõudega alal, kus hoonestatud ja hoonestamisele kuuluvad katastriüksused tuleb aadresseerida liikluspinna järgi. Liikluspinna järgi...

Anija Vallavalitsuse 28.06.2019 korraldusega nr 2-3/332 algatati Anija valla Aegviidu alevi Telliskivi tn 4 maaüksuse ja lähiala detailplaneering. Aegviidu alevi Telliskivi tn 4 kinnistu asub...

Algatati Anija valla Aegviidu alevi Telliskivi tn 4 maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Anija Vallavalitsuse 28.06.2019 korraldusega nr 2-3/332 algatati Anija valla Aegviidu alevi Telliskivi tn 4 maaüksuse ja lähiala detailplaneering. Aegviidu alevi Telliskivi tn 4 kinnistu asub...

Alates 01.augustist 2019 hakkab kehtima Maanteeameti peadirektori käskkiri, millega kehtestatakse 0- eurone piletihind Harjumaa, Läänemaa, Lääne-Virumaa ja Raplamaa avalikel maakonna- ja...

ALATES 01.08.2019 LISANDUVAD PILETISOODUSTUSED ÜHISTRANSPORDIS PUUDEGA JA PIIRATUD TÖÖVÕIMEGA ISIKUTELE

Alates 01.augustist 2019 hakkab kehtima Maanteeameti peadirektori käskkiri, millega kehtestatakse 0- eurone piletihind Harjumaa, Läänemaa, Lääne-Virumaa ja Raplamaa avalikel maakonna- ja...

Kuulutuse leiad SIIT  
Tänasest algas kodanikualgatusena sündinud kampaania #meieajakangelane, mille eesmärk on anda perevägivalla ohvritele jõudu ja julgust abi küsida. Kampaaniaga soovitakse tõsta inimeste...

Kampaania #meieajakangelane julgustab vägivaldses suhtes olijaid abi küsima

Tänasest algas kodanikualgatusena sündinud kampaania #meieajakangelane, mille eesmärk on anda perevägivalla ohvritele jõudu ja julgust abi küsida. Kampaaniaga soovitakse tõsta inimeste...

Anname teada, et Eesti Õigusbüroo koostöös justiitsministeeriumiga pakub tasuta ning soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele. Teid abistavad 43 juristi üle Eesti, kelle keskmine...

Võimalus saada tasuta ning soodustingimustel õigusabi

Anname teada, et Eesti Õigusbüroo koostöös justiitsministeeriumiga pakub tasuta ning soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele. Teid abistavad 43 juristi üle Eesti, kelle keskmine...

Müügikuulitus asub SIIN

Anija vallavalitsus müüb Opel Zafira

Müügikuulitus asub SIIN

Juulis on Anija vallavalitsuses vastuvõtt teisipäeviti kuni 17.00. Vajadusel ja eelnevalt soovitud teenistujaga kokku leppides võetakse teisipäeviti vastu kuni kell 18.00. Kui soovite...

Vallavalitsuse vastuvõtuaegadest juulikuus

Juulis on Anija vallavalitsuses vastuvõtt teisipäeviti kuni 17.00. Vajadusel ja eelnevalt soovitud teenistujaga kokku leppides võetakse teisipäeviti vastu kuni kell 18.00. Kui soovite...

Head Anija valla laulu- ja tantsupeol osalenud kollektiivid ja nende juhendajad! Täname teid südamest Anija valla suurepärase esindamise eest laulu- ja tantsupeol "Minu arm". Iga teie...

Tänusõnad

Head Anija valla laulu- ja tantsupeol osalenud kollektiivid ja nende juhendajad! Täname teid südamest Anija valla suurepärase esindamise eest laulu- ja tantsupeol "Minu arm". Iga teie...

Anija Vallavalitsuse 18.06.2019 korraldusega nr 2-3/314 kehtestati Anija valla Lehtmetsa küla Aiandi ja Valge-Lavendli maaüksuste osa detailplaneering . Detailplaneeringuga määrati ehitusõigus...

Kehtestati Lehtmetsa küla Aiandi ja Valge-Lavendli maaüksuste detailplaneering

Anija Vallavalitsuse 18.06.2019 korraldusega nr 2-3/314 kehtestati Anija valla Lehtmetsa küla Aiandi ja Valge-Lavendli maaüksuste osa detailplaneering . Detailplaneeringuga määrati ehitusõigus...

  Oleme avatud 08.00 - 11.00.   Soovime kõigile toredaid pühi!      

21. juunil on Anija vallavalitsuses lühendatud tööpäev.

  Oleme avatud 08.00 - 11.00.   Soovime kõigile toredaid pühi!      

Anija vallavalitsus taotles Keskkonnaametilt luba Aegviidu alevis elutseva ja inimeste vara ning turvalisust ohustava karu küttimiseks.  Eile, 19.06.2019a. saabus Keskkonnaameti...

Aegviidu alevis tegutseb karu

Anija vallavalitsus taotles Keskkonnaametilt luba Aegviidu alevis elutseva ja inimeste vara ning turvalisust ohustava karu küttimiseks.  Eile, 19.06.2019a. saabus Keskkonnaameti...

SISEMINISTEERIUM 20.06.2019   Juulikuust pole lahkunu lähedasel enam tarvidust surma registreerimiseks pöörduda kohaliku omavalitsuse perekonnaseisuametniku poole, sest...

1. juulist muutub surnu lähedaste asjaajamine lihtsamaks

SISEMINISTEERIUM 20.06.2019   Juulikuust pole lahkunu lähedasel enam tarvidust surma registreerimiseks pöörduda kohaliku omavalitsuse perekonnaseisuametniku poole, sest...

Metsaomanikel tasub metsa uuendamise toetust küsida metsaühistu kaudu, sest nii on toetuse määrad kuni kaks korda kõrgemad. Taotlemise soovist peaks metsaühistut teavitama veel enne jaanipäeva....

Metsaühistud ootavad uuendamistoetuse soovijatelt infot enne jaanipäeva

Metsaomanikel tasub metsa uuendamise toetust küsida metsaühistu kaudu, sest nii on toetuse määrad kuni kaks korda kõrgemad. Taotlemise soovist peaks metsaühistut teavitama veel enne jaanipäeva....

Anija vallavalitsus müüb Opel Zafira, Pakkumise link: https://haamer.net/auctionItem.php?ixAuctionItem=14589

Valla vara müük

Anija vallavalitsus müüb Opel Zafira, Pakkumise link: https://haamer.net/auctionItem.php?ixAuctionItem=14589

Kodumajapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid saab TASUTA ära anda laupäeval, 29. juunil 2019.   Sel korral võetakse vastu vanad patareid ja akud, värvijäätmed, lahustid, liimid,...

Ohtlike jäätmete kogumisreid 29. juunil 2019 Aegviidu alevis

Kodumajapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid saab TASUTA ära anda laupäeval, 29. juunil 2019.   Sel korral võetakse vastu vanad patareid ja akud, värvijäätmed, lahustid, liimid,...

Kui oled lõpetanud kooli, väljaspool Anija valda, heade või väga heade õpitulemustega (lõputunnistusel hinded „4" ja „5"), siis võta ühendust õppetoetuse määramiseks Anija valla noorsootöö...

Hea põhikooli, gümnaasiumi või kutsekooli lõpetaja Anija vallast.

Kui oled lõpetanud kooli, väljaspool Anija valda, heade või väga heade õpitulemustega (lõputunnistusel hinded „4" ja „5"), siis võta ühendust õppetoetuse määramiseks Anija valla noorsootöö...

Juunis ja augustis toimuvad Harjumaa omavalitsustes "Valmisoleku päev", kus tutvustatakse linnajuhtidele, haridus- ja tervishoiuasutuste juhtidele, ettevõtete, seltside ja korteriühistute...

Kriisivõrgustiku loomine Harjumaa omavalitsustes

Juunis ja augustis toimuvad Harjumaa omavalitsustes "Valmisoleku päev", kus tutvustatakse linnajuhtidele, haridus- ja tervishoiuasutuste juhtidele, ettevõtete, seltside ja korteriühistute...

Esmaspäev 10. juuni   Kell 08.30 osaleb vallavanem Riivo Noor Aegviidu Kooli üleminekuklasside lõpuaktusel.   Teisipäev 11. juuni   Kell 08.30 toimub...

Anija vallavalitsuse nädala eelinfo 10.06 - 14.06.2019

Esmaspäev 10. juuni   Kell 08.30 osaleb vallavanem Riivo Noor Aegviidu Kooli üleminekuklasside lõpuaktusel.   Teisipäev 11. juuni   Kell 08.30 toimub...

Anija Vallavalitsus algatab Lehtmetsa külas Vainu teega piirnevate katastriüksuste, millele ei ole aadress määratud Vainu tee järgi, koha-aadressi muutmise. Lehtmetsa külas asuv Vainu tee...

Katastriüksuste koha-aadresside muutmine (Vainu tee)

Anija Vallavalitsus algatab Lehtmetsa külas Vainu teega piirnevate katastriüksuste, millele ei ole aadress määratud Vainu tee järgi, koha-aadressi muutmise. Lehtmetsa külas asuv Vainu tee...

Anija Vallavalitsus algatab Lehtmetsa külas Änki teega piirnevate katastriüksuste, millele ei ole aadress määratud Änki tee järgi, koha-aadressi muutmise. Lehtmetsa külas asuv Änki tee paikneb...

Katastriüksuste koha-aadresside muutmine (Änki tee)

Anija Vallavalitsus algatab Lehtmetsa külas Änki teega piirnevate katastriüksuste, millele ei ole aadress määratud Änki tee järgi, koha-aadressi muutmise. Lehtmetsa külas asuv Änki tee paikneb...

Ohtlike jäätmete kogumisreid 15. juunil 2019 Anija valla külades ja Kehras (va. Aegviidu alev)   Kodumajapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid saab tasuta ära anda laupäeval, 15....

Ohtlike jäätmete kogumisreid

Ohtlike jäätmete kogumisreid 15. juunil 2019 Anija valla külades ja Kehras (va. Aegviidu alev)   Kodumajapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid saab tasuta ära anda laupäeval, 15....

Esmaspäev 03. juuni   Kell 12.30 tutvustavad vallavanem Riivo Noor ja infospetsialist Lilja Piibeleht-Tarassov LEADER projekti " Alavere multifunktsionaalne veesilm" paikvaatlusel...

Anija vallavalitsuse nädala eelinfo 03.06. - 07.06.2019

Esmaspäev 03. juuni   Kell 12.30 tutvustavad vallavanem Riivo Noor ja infospetsialist Lilja Piibeleht-Tarassov LEADER projekti " Alavere multifunktsionaalne veesilm" paikvaatlusel...

Head Anija valla kinnistuomanikud!   Vallavalitsuse tähelepanu on juhitud asjaolule, et inimestel on vahel kombeks ladustada ehitusmaterjale ja küttepuid võõrale maala (oma kinnistu...

Heakorrast

Head Anija valla kinnistuomanikud!   Vallavalitsuse tähelepanu on juhitud asjaolule, et inimestel on vahel kombeks ladustada ehitusmaterjale ja küttepuid võõrale maala (oma kinnistu...

Esmaspäev 27. mai   Kell 09.00 kontrollib ehituskomisjon kasutusloa taotluseid. Kell 10.00 valimiskomisjon teeb Anija Vallavalitsuses volikogu saalis kindlaks Euroopa Parlamendi...

Anija vallavalitsuse nädala eelinfo 27.05. - 02.06.2019

Esmaspäev 27. mai   Kell 09.00 kontrollib ehituskomisjon kasutusloa taotluseid. Kell 10.00 valimiskomisjon teeb Anija Vallavalitsuses volikogu saalis kindlaks Euroopa Parlamendi...

Pakendikonteinerid, mis asusid varasemalt Kehra linnas Aia tn. 3 kortermaja ees nihutati uude asukohta aadressile Kose mnt 7a (Grossi ja Konsumi poe parkla serva). Tegemist on segapakendi ja...

Kehra linnas on kahel avalikul pakendikonteineril uus asukoht

Pakendikonteinerid, mis asusid varasemalt Kehra linnas Aia tn. 3 kortermaja ees nihutati uude asukohta aadressile Kose mnt 7a (Grossi ja Konsumi poe parkla serva). Tegemist on segapakendi ja...

Alates 1. augustist saavad korteriühistud Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) taotleda toetust biomassil või fossiilkütustel (va maagaas) töötava või otsest elektrikütet kasutava...

Korteriühistud saavad toetust kütteseadme väljavahetamiseks või kaugküttepiirkonnaga liitumiseks

Alates 1. augustist saavad korteriühistud Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) taotleda toetust biomassil või fossiilkütustel (va maagaas) töötava või otsest elektrikütet kasutava...

Esmaspäev 20. mai   Kell 15.00 teostab ehituskomisjon ehitusjärelevalvet Anija vallas, Kuusemäe külas. Kell 17.30 osaleb abivallavanem Marge Raja Anija Valla Lasteaiad...

Anija vallavalitsuse nädala eelinfo 20.05. - 26.05.2019

Esmaspäev 20. mai   Kell 15.00 teostab ehituskomisjon ehitusjärelevalvet Anija vallas, Kuusemäe külas. Kell 17.30 osaleb abivallavanem Marge Raja Anija Valla Lasteaiad...

Mai lõpus 2019 valitakse Eestis Euroopa Parlamendi ehk europarlamendi saadikuid. 20.-22.05.2019 toimub eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades. 16.-22.05.2019 toimub elektrooniline...

Euroopa Parlamendi valimised 2019

Mai lõpus 2019 valitakse Eestis Euroopa Parlamendi ehk europarlamendi saadikuid. 20.-22.05.2019 toimub eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades. 16.-22.05.2019 toimub elektrooniline...

Naiskodukaitse korraldab 1.-2. juunini esmakordselt ohutushoiulaagri organisatsiooni mitte kuuluvatele naistele vanuses 16+. Laagri töötubades jagavad naiskodukaitsjad teadmisi, nõuandeid ja...

Naiskodukaitse korraldab 1.-2. juunil ohutuslaagri

Naiskodukaitse korraldab 1.-2. juunini esmakordselt ohutushoiulaagri organisatsiooni mitte kuuluvatele naistele vanuses 16+. Laagri töötubades jagavad naiskodukaitsjad teadmisi, nõuandeid ja...

Esmaspäev 13. mai   Kell 09.00 toimub vallavalitsuse istung. Osalevad vallavanem Riivo Noor, abivallavanem Marge Raja, finantsjuht Liivi Hansen ja vallasekretär Heldi Laks. Lisainfo...

Anija vallavalitsuse nädala eelinfo 13.05 - 17.05.2019

Esmaspäev 13. mai   Kell 09.00 toimub vallavalitsuse istung. Osalevad vallavanem Riivo Noor, abivallavanem Marge Raja, finantsjuht Liivi Hansen ja vallasekretär Heldi Laks. Lisainfo...

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) koostöös sihtasutusega Õigusteenuste Büroo (ÕTB) alustas aprillist 2017 õigusnõustamise teenuse pakkumist keskmise, raske või sügava puudega inimestele....

Tasuta õigusnõustamine erivajadusega inimestele üle Eesti

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) koostöös sihtasutusega Õigusteenuste Büroo (ÕTB) alustas aprillist 2017 õigusnõustamise teenuse pakkumist keskmise, raske või sügava puudega inimestele....

Riigikantselei ja rahandusministeerium ootavad kõiki Eesti inimesi riigi pikaajalise strateegia "Eesti 2035" loomises kaasa lööma. Rahandusministeeriumi strateegilise planeerimise juht ...

Osale Eesti tuleviku kujundamises!

Riigikantselei ja rahandusministeerium ootavad kõiki Eesti inimesi riigi pikaajalise strateegia "Eesti 2035" loomises kaasa lööma. Rahandusministeeriumi strateegilise planeerimise juht ...

Esmaspäev 06. mai   Kell 11.00 osalevad abivallavanem Marge Raja ja sotsiaaltööspetsialist Kristel Lään noortegarantii tugisüsteemi seminaril Sotsiaalministeeriumis. Kell 15.00...

Anija vallavalitsuse nädala eelinfo 06.05. - 10.05.2019

Esmaspäev 06. mai   Kell 11.00 osalevad abivallavanem Marge Raja ja sotsiaaltööspetsialist Kristel Lään noortegarantii tugisüsteemi seminaril Sotsiaalministeeriumis. Kell 15.00...

Harju Maakaitsepäev toimub 23. juunil Anija vallas Aegviidus. Traditsiooniline võidutamme istutamise tseremoonia on 22. juunil Jõelähtme vallas Loo alevikus.  

Harju Maakaitsepäev toimub 23. juunil Anija vallas, Aegviidus

Harju Maakaitsepäev toimub 23. juunil Anija vallas Aegviidus. Traditsiooniline võidutamme istutamise tseremoonia on 22. juunil Jõelähtme vallas Loo alevikus.  

Anija Vallavalitsuse 22.04.2019 korraldusega nr 2-3/190 kehtestati Kehra küla Lepa maaüksuse detailplaneering. Lepa maaüksuse detailplaneeringuga on planeeritud seitse elamumaakrunti suurustega...

Kehtestati Kehra küla Lepa maaüksuse detailplaneering

Anija Vallavalitsuse 22.04.2019 korraldusega nr 2-3/190 kehtestati Kehra küla Lepa maaüksuse detailplaneering. Lepa maaüksuse detailplaneeringuga on planeeritud seitse elamumaakrunti suurustega...

Kaitsevägi korraldab 29. aprillist 17. maini õppuse Kevadtorm, mille tegevused toimuvad ka Anija valla territooriumil nii metsades kui põldudel, linnades kui külades. Õppusel osalejad harjutavad...

Oluline info seoses õppusega Kevadtorm 2019

Kaitsevägi korraldab 29. aprillist 17. maini õppuse Kevadtorm, mille tegevused toimuvad ka Anija valla territooriumil nii metsades kui põldudel, linnades kui külades. Õppusel osalejad harjutavad...

Tähelepanu! Käimas on Kaitseväe õppus Kevadtorm. Õppuse käigus viiakse Kehra linnas, Aegviidu alevis ja Jäneda külas läbi koostööharjutusi. Liigutakse jala ning...

Kaitseväe õppus Kevadtorm

Tähelepanu! Käimas on Kaitseväe õppus Kevadtorm. Õppuse käigus viiakse Kehra linnas, Aegviidu alevis ja Jäneda külas läbi koostööharjutusi. Liigutakse jala ning...

Esmaspäev 29. aprill   Kell 09.00 toimub vallavalitsuse istung. Osalevad vallavanem Riivo Noor, abivallavanem Marge Raja, finantsjuht Liivi Hansen ja referent Ilsia...

Anija vallavalitsuse nädala eelinfo 29.04. - 03.05.2019

Esmaspäev 29. aprill   Kell 09.00 toimub vallavalitsuse istung. Osalevad vallavanem Riivo Noor, abivallavanem Marge Raja, finantsjuht Liivi Hansen ja referent Ilsia...

Taotlusvoor on avatud kuni 10.06.2019.a. Toetus on suunatud madala sissetulekuga peredele , kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast (kaasa arvatud) last ja kes moodustavad ühise...

KredEx avab 06.05.2019.a. lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru.

Taotlusvoor on avatud kuni 10.06.2019.a. Toetus on suunatud madala sissetulekuga peredele , kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast (kaasa arvatud) last ja kes moodustavad ühise...

Noori kutsutakse osalema tasuta sotsiaalmeedia sisuloome koolitusprogrammis, kust saab teadmised videomeedia loomiseks ning YouTube kanali avamiseks,mille kaudu edastada oma piirkonna noortele...

Noori kutsutakse osalema sotsiaalmeedia koolitusprogrammis

Noori kutsutakse osalema tasuta sotsiaalmeedia sisuloome koolitusprogrammis, kust saab teadmised videomeedia loomiseks ning YouTube kanali avamiseks,mille kaudu edastada oma piirkonna noortele...

Anija vallavalitsus algatas 22.04.2019 toimunud istungil Mäe tänava ruumikuju muutmise. Aegviidu Vallavalitsuse 19.10.2010 korraldusega nr 114 „Aegviidu alevi tänavate kohanime kinnitamine"...

Liikluspinna ruumikuju muutmine (Mäe tänav)

Anija vallavalitsus algatas 22.04.2019 toimunud istungil Mäe tänava ruumikuju muutmise. Aegviidu Vallavalitsuse 19.10.2010 korraldusega nr 114 „Aegviidu alevi tänavate kohanime kinnitamine"...

Aegviidu alevis asuv Pargi tänav paikneb unikaalaadressi nõudega alal, kus hoonestatud ja hoonestamisele kuuluvad katastriüksused tuleb aadresseerida liikluspinna järgi. Liikluspinna järgi...

Katastriüksuste koha-aadresside muutmine (Pargi tänav)

Aegviidu alevis asuv Pargi tänav paikneb unikaalaadressi nõudega alal, kus hoonestatud ja hoonestamisele kuuluvad katastriüksused tuleb aadresseerida liikluspinna järgi. Liikluspinna järgi...

Harjumaa Omavalitsuste Liit (HOL) kuulutab välja maakondliku konkursi „Eesti kaunis kodu 2019". Maakondlik konkurss on osa üleriigilisest konkursist, mille patroon on Eesti Vabariigi President....

Maakondlik konkurss "Eesti kaunis kodu 2019" ja üleriigilised erikonkursid

Harjumaa Omavalitsuste Liit (HOL) kuulutab välja maakondliku konkursi „Eesti kaunis kodu 2019". Maakondlik konkurss on osa üleriigilisest konkursist, mille patroon on Eesti Vabariigi President....

Ajavahemikul 27.-28. aprill ja 18.-19. mai toimuvad Kaitseväe Soodla harjutusväljal, Soodla veehoidla põhjapoolsetel aladel Kaitseliidu õppused. Kasutatakse imitatsioonivahendeid.  ...

Kaitseliidu õppused

Ajavahemikul 27.-28. aprill ja 18.-19. mai toimuvad Kaitseväe Soodla harjutusväljal, Soodla veehoidla põhjapoolsetel aladel Kaitseliidu õppused. Kasutatakse imitatsioonivahendeid.  ...

Kaitsevägi viib 15.05 - 17.05.2019 Anija valla territoorilumil läbi õppuse.

Kaitseväe õppus

Kaitsevägi viib 15.05 - 17.05.2019 Anija valla territoorilumil läbi õppuse.

Esmaspäev 22. aprill   Kell 09.00 toimub vallavalitsuse istung. Osalevad vallavanem Riivo Noor, abivallavanem Marge Raja, finantsjuht Liivi Hansen ja vallasekretär Heldi Laks....

Anija vallavalitsuse nädala eelinfo 22.04 - 28.04.2019

Esmaspäev 22. aprill   Kell 09.00 toimub vallavalitsuse istung. Osalevad vallavanem Riivo Noor, abivallavanem Marge Raja, finantsjuht Liivi Hansen ja vallasekretär Heldi Laks....

2. mail alustab PRIA pindala otsetoetuste, üleminekutoetuste ning maaelu arengukava hektari- ja loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõttu. Taotlemine toimub ainult elektroonilise...

2. mail algab e-PRIAs pindalatoetuste taotlemine

2. mail alustab PRIA pindala otsetoetuste, üleminekutoetuste ning maaelu arengukava hektari- ja loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõttu. Taotlemine toimub ainult elektroonilise...

Esmaspäev 15. aprill   Kell 09.00 osaleb noorsootööspetsialist Tuuliki Rohtla Maardu linnas ja Viimsi vallas noorsootöötajate õpirändes, kus külastatakse KOVide...

Anija vallavalitsuse nädala eelinfo 15.04-21.04.2019

Esmaspäev 15. aprill   Kell 09.00 osaleb noorsootööspetsialist Tuuliki Rohtla Maardu linnas ja Viimsi vallas noorsootöötajate õpirändes, kus külastatakse KOVide...

Korterelamute energiatõhusaks rekonstrueerimiseks ja elamufondi kaasajastamiseks on käesoleva aasta riigieelarves ette nähtud 17,5 miljonit eurot. Toetuskõlbulikud on ka väiksemad...

Korterelamute rekonstrueerimise toetuse uue vooru avamine

Korterelamute energiatõhusaks rekonstrueerimiseks ja elamufondi kaasajastamiseks on käesoleva aasta riigieelarves ette nähtud 17,5 miljonit eurot. Toetuskõlbulikud on ka väiksemad...

Anija Vallavalitsuse 09.06.2009 korraldusega nr 421 „Ametliku kohanime muutmine", määrati Lehtmetsa külas paiknevale teele ametlik kohanimi Vainu tee, kuid Vainu teed ei kehtestatud...

Liikluspinna kehtestamine (Vainu tee)

Anija Vallavalitsuse 09.06.2009 korraldusega nr 421 „Ametliku kohanime muutmine", määrati Lehtmetsa külas paiknevale teele ametlik kohanimi Vainu tee, kuid Vainu teed ei kehtestatud...

Anija Vallavalitsus tegi kindlaks, et Pikva külas Aiandusühistu Pikaveski territooriumil paikneva Pikaveski tee järgi määratud katastriüksuste aadressid ei vasta aadressiandmete süsteemi...

Katastriüksuste koha-aadresside muutmine (Pikaveski tee)

Anija Vallavalitsus tegi kindlaks, et Pikva külas Aiandusühistu Pikaveski territooriumil paikneva Pikaveski tee järgi määratud katastriüksuste aadressid ei vasta aadressiandmete süsteemi...

Esmakordselt toimub „Suveks tööle" mess online –keskkonnas, messi virtuaalsed uksed on avatud 17.-18. aprillil. Mess on mõeldud eelkõige 13-26 aastastele noortele suveks töö või vabaaja...

Noorte online-messil „Suveks tööle“ pakub tööd 150 tööandjat

Esmakordselt toimub „Suveks tööle" mess online –keskkonnas, messi virtuaalsed uksed on avatud 17.-18. aprillil. Mess on mõeldud eelkõige 13-26 aastastele noortele suveks töö või vabaaja...

Kogu torustiku ehitamise planeeritav aeg 15.04. – 22.08.2019   Piirkonnad: Muraka tn 15-28.04.2019 Sinika tn 29.04-03.06. Pohla tn 04.06-08.07 Mustika tn...

Aegviidu ÜVK IV etapi rajamise torustike ehitustööde planeeritav ajagraafik

Kogu torustiku ehitamise planeeritav aeg 15.04. – 22.08.2019   Piirkonnad: Muraka tn 15-28.04.2019 Sinika tn 29.04-03.06. Pohla tn 04.06-08.07 Mustika tn...

Teisipäev 09. aprill   Kell 08.30 toimub vallavalitsuse istung. Osalevad vallavanem Riivo Noor, abivallavanem Marge Raja, finantsjuht Liivi Hansen ja vallasekretär Heldi Laks....

Anija vallavalitsuse nädala eelinfo 08.04 - 12.04.2019

Teisipäev 09. aprill   Kell 08.30 toimub vallavalitsuse istung. Osalevad vallavanem Riivo Noor, abivallavanem Marge Raja, finantsjuht Liivi Hansen ja vallasekretär Heldi Laks....

SA Anija Valla Spordimaailm taotles toetust Kultuuriministeeriumi väljakuulutatud regionaalsete spordikeskuste väljaarendamise meetmest. Toetust taotleti Kõrvemaa, kui Ida-Harjumaa piirkonna...

Kultuuriministeerium toetab Kõrvemaa tervisespordikeskuse väljaarendamist 80 000 euroga

SA Anija Valla Spordimaailm taotles toetust Kultuuriministeeriumi väljakuulutatud regionaalsete spordikeskuste väljaarendamise meetmest. Toetust taotleti Kõrvemaa, kui Ida-Harjumaa piirkonna...

3 ERINEVAT TASUTA KOOLITUST 11-s maakonnas üle Eesti   UUS KOOLITUSPROGRAMM! Kutsume osalema kõiki, kellel on mingi südamelähedane hobi! Ei ole vahet, kas tegeled laulmise,...

Ettevõtlikkuse programm "HOBIST ÄRINI"

3 ERINEVAT TASUTA KOOLITUST 11-s maakonnas üle Eesti   UUS KOOLITUSPROGRAMM! Kutsume osalema kõiki, kellel on mingi südamelähedane hobi! Ei ole vahet, kas tegeled laulmise,...

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) ootab eraisikuid, kelle majapidamine asub enam kui 2000 tarbijaga reoveekogumisalal, toetust taotlema vee ja kanalisatsiooniga liitumiseks või reovee...

Suvepuhkuseks puhas joogivesi ja kanalisatsioon majja!

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) ootab eraisikuid, kelle majapidamine asub enam kui 2000 tarbijaga reoveekogumisalal, toetust taotlema vee ja kanalisatsiooniga liitumiseks või reovee...

Teisipäev 02.aprill   Kell 12.00 osaleb vallavanem Riivo Noor Presidendimatka koosolekul.   Neljapäev 04.aprill   Kell 10.00 osalevad vallavanem Riivo Noor...

Anija vallavalitsuse nädala eelinfo 01.04 - 07.04.2019

Teisipäev 02.aprill   Kell 12.00 osaleb vallavanem Riivo Noor Presidendimatka koosolekul.   Neljapäev 04.aprill   Kell 10.00 osalevad vallavanem Riivo Noor...

Vikipalu külas endise Aiandusühistu MAK territooriumil paikneva Mooni tee järgi määratud katastriüksuste aadressid ei vasta osaliselt aadressiandmete süsteemi nõuetele. Liikluspinna järgi...

Katastriüksuste koha-aadresside muutmine (Mooni väikekoht)

Vikipalu külas endise Aiandusühistu MAK territooriumil paikneva Mooni tee järgi määratud katastriüksuste aadressid ei vasta osaliselt aadressiandmete süsteemi nõuetele. Liikluspinna järgi...

Tallinna Ülikooli tudeng kirjutab uurimustööd, kas ja kuidas muutus pärast haldusreformi Anija vallas kohalike teenuste kättesaadavus ja kvaliteet. Palun abi küsitlusele vastamisel siin: ...

Küsitlus: Kas ja kuidas muutus pärast haldusreformi Anija vallas kohalike teenuste kättesaadavus ja kvaliteet

Tallinna Ülikooli tudeng kirjutab uurimustööd, kas ja kuidas muutus pärast haldusreformi Anija vallas kohalike teenuste kättesaadavus ja kvaliteet. Palun abi küsitlusele vastamisel siin: ...

Olete oodatud mälestusküünla süütamisele ja pärja asetamisele Asutava Kogu liikme Johan Ploompuu sünnikohas Võllaskatku talus Soodlas 5. aprillil kell 11-12. Aprillis möödub 100 aastat Eesti...

Mälestustseremoonia Asutava Kogu liikme Johan Ploompuu sünnikohas

Olete oodatud mälestusküünla süütamisele ja pärja asetamisele Asutava Kogu liikme Johan Ploompuu sünnikohas Võllaskatku talus Soodlas 5. aprillil kell 11-12. Aprillis möödub 100 aastat Eesti...

Teisipäev 26. märts   Kell 14.00 vallavanem Riivo Noor ja infospetsialist Lilja Piibeleht-Tarassov osalevad kohtumisel Ida-Harju Koostöökojas.     Kolmapäev...

Anija vallavalitsuse nädala eelinfo 25.03 - 29.03.2019

Teisipäev 26. märts   Kell 14.00 vallavanem Riivo Noor ja infospetsialist Lilja Piibeleht-Tarassov osalevad kohtumisel Ida-Harju Koostöökojas.     Kolmapäev...

Anija vallavolikogu 21.03.2019 istungil valiti uueks volikogu esimeheks Toomas Tõnise ja uueks vallavanemaks ühehäälselt Riivo Noor.  

Anija valla uued juhid

Anija vallavolikogu 21.03.2019 istungil valiti uueks volikogu esimeheks Toomas Tõnise ja uueks vallavanemaks ühehäälselt Riivo Noor.  

Ülekannet Anija vallavolikogu 21.03.2019 istungist on võimalik jälgida siit.

Anija vallavolikogu istung 21.03.2019

Ülekannet Anija vallavolikogu 21.03.2019 istungist on võimalik jälgida siit.

Esmaspäev 18. märts   Kell 13.00 osaleb abivallavanem Marge Raja Harjumaa Tervisenõukogu koosolekul Tallinnas.   Teisipäev 19. märts   Kell 08.15 toimub...

Anija vallavalitsuse nädala eelinfo 18.03-24.03.2019

Esmaspäev 18. märts   Kell 13.00 osaleb abivallavanem Marge Raja Harjumaa Tervisenõukogu koosolekul Tallinnas.   Teisipäev 19. märts   Kell 08.15 toimub...

PRESSITEADE 18.03.2019   21. märtsini saab e-PRIAs taotleda loomakasvatuse üleminekutoetusi.   Taotluste vastuvõtt algas 2. märtsil ja tänaseks on PRIAle...

21. märtsini saab e-PRIAs taotleda loomakasvatuse üleminekutoetusi.

PRESSITEADE 18.03.2019   21. märtsini saab e-PRIAs taotleda loomakasvatuse üleminekutoetusi.   Taotluste vastuvõtt algas 2. märtsil ja tänaseks on PRIAle...

Teisipäev 12. märts   Kell 09.00 toimub vallavalitsuse istung. Osalevad vallavanem Arvi Karotam, abivallavanem Marge Raja, abivallavanem Riivo Noor, finantsjuht Liivi Hansen ja...

Anija vallavalitsuse nädala eelinfo 11.03 - 15.03.2019

Teisipäev 12. märts   Kell 09.00 toimub vallavalitsuse istung. Osalevad vallavanem Arvi Karotam, abivallavanem Marge Raja, abivallavanem Riivo Noor, finantsjuht Liivi Hansen ja...

05.03.2019 kell 21:26 lülitus välja Kehra piirkonnaalajaamast Põllu II 10 kV fiider, mille tulemusel tekkis katkestus 1669 kliendile Kehra linnas. Kell 22:29, peale rikkekoha...

Selgitav ülevaade 5. märtsil Kehra linnas toimunud rikkelise katkestuse kohta

05.03.2019 kell 21:26 lülitus välja Kehra piirkonnaalajaamast Põllu II 10 kV fiider, mille tulemusel tekkis katkestus 1669 kliendile Kehra linnas. Kell 22:29, peale rikkekoha...

11. märtsist 2019 algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna Anija Vallavalitsusele...

Hajaasustuse programmi 2019. aasta taotlusvoor

11. märtsist 2019 algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna Anija Vallavalitsusele...

Anija valla puuetega inimesed! Avatud on taotlusvoor "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine", mille raames on võimalik puudest tulenevalt taotleda toetust oma eluruumi...

Eluaseme kohandamise taotlemine

Anija valla puuetega inimesed! Avatud on taotlusvoor "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine", mille raames on võimalik puudest tulenevalt taotleda toetust oma eluruumi...

Anija Vallavalitsuse 19.02.2019 korraldusega nr 2-3/86 kehtestati Anija valla Kehra linna Aia tn 12 maaüksuse ja lähiala detailplaneering. Anija valla Kehra linna Aia tn 12 maaüksuse ja...

Kehtestati Anija valla Kehra linna Aia tn 12 maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Anija Vallavalitsuse 19.02.2019 korraldusega nr 2-3/86 kehtestati Anija valla Kehra linna Aia tn 12 maaüksuse ja lähiala detailplaneering. Anija valla Kehra linna Aia tn 12 maaüksuse ja...

Esmaspäev 04. märts   Kell 10.00 – 13.00 teeb valla valimiskomisjon volikogu saalis häälte teistkordse ülelugemisega kindlaks Riigikogu valimistulemused Anija vallas.   ...

Anija vallavalitsuse nädala eelinfo 04.03 - 08.03.2019

Esmaspäev 04. märts   Kell 10.00 – 13.00 teeb valla valimiskomisjon volikogu saalis häälte teistkordse ülelugemisega kindlaks Riigikogu valimistulemused Anija vallas.   ...

Ka käesoleval aastal saab taotlusi esitada ainult elektrooniliselt e-PRIA vahendusel. Piimalehma kasvatamise otsetoetuse eesmärk on toetada majanduslikel, sotsiaalsetel või...

2. märtsil alustab PRIA loomakasvatuse otsetoetuse ja üleminekutoetuste taotluste vastuvõttu.

Ka käesoleval aastal saab taotlusi esitada ainult elektrooniliselt e-PRIA vahendusel. Piimalehma kasvatamise otsetoetuse eesmärk on toetada majanduslikel, sotsiaalsetel või...

Anija Vallavalitsuse 19.02.2019 korraldusega nr 2-3/94 võeti vastu Anija valla Lehtmetsa küla Aiandi ja Valge-Lavendli maaüksuste osa detailplaneering . Anija valla Lehtmetsa küla Aiandi...

Võeti vastu Anija valla Lehtmetsa küla Aiandi ja Valge-Lavendli maaüksuste osa detailplaneering.

Anija Vallavalitsuse 19.02.2019 korraldusega nr 2-3/94 võeti vastu Anija valla Lehtmetsa küla Aiandi ja Valge-Lavendli maaüksuste osa detailplaneering . Anija valla Lehtmetsa küla Aiandi...

Anija valla valimiskomisjon teeb häälte teistkordse ülelugemise teel Riigikogu valimiste hääletamistulemused Anija vallas kindlaks 4. märtsil 2019 kell 10.00 Anija Vallavalitsuses volikogu saalis.

Riigikogu valimistulemuste kindlakstegemine Anija vallas

Anija valla valimiskomisjon teeb häälte teistkordse ülelugemise teel Riigikogu valimiste hääletamistulemused Anija vallas kindlaks 4. märtsil 2019 kell 10.00 Anija Vallavalitsuses volikogu saalis.

Anija Valla Kultuurikeskuse eestvõttel on valminud internetikeskkond  www.anijavallakalender.ee , mis hakkab kajastama kogu Anija valla sündmuseid. Portaali haldab kultuurikeskus,...

Valmis sündmuste portaal www.anijavallakalender.ee

Anija Valla Kultuurikeskuse eestvõttel on valminud internetikeskkond  www.anijavallakalender.ee , mis hakkab kajastama kogu Anija valla sündmuseid. Portaali haldab kultuurikeskus,...

Esmaspäev 25. veebruar   Kell 13.00 osaleb abivallavanem Riivo Noor Jäätmehalduskeskuse nõukogu koosolekul.   Teisipäev 26 veebruar   Kell 08.00 osaleb...

Anija vallavalitsuse nädala eelinfo 25.02-03.03.2019

Esmaspäev 25. veebruar   Kell 13.00 osaleb abivallavanem Riivo Noor Jäätmehalduskeskuse nõukogu koosolekul.   Teisipäev 26 veebruar   Kell 08.00 osaleb...

Anija Vallavalitsus algatas 19.02.2019 toimunud istungil Lehtmetsa külas Suurekivi teega piirnevate katastriüksuste, millele ei ole aadress määratud Suurekivi tee järgi, koha-aadressi muutmise. ...

Katastriüksuste koha-aadresside muutmine (Suurekivi tee)

Anija Vallavalitsus algatas 19.02.2019 toimunud istungil Lehtmetsa külas Suurekivi teega piirnevate katastriüksuste, millele ei ole aadress määratud Suurekivi tee järgi, koha-aadressi muutmise. ...