« Tagasi

Liikluspinna kehtestamine (Vainu tee)

Anija Vallavalitsuse 09.06.2009 korraldusega nr 421 „Ametliku kohanime muutmine", määrati Lehtmetsa külas paiknevale teele ametlik kohanimi Vainu tee, kuid Vainu teed ei kehtestatud liikluspinnana. Vainu teega piirnevad kinnistud paiknevad tiheasustusega alal, mis on kehtestatud Anija vallavolikogu 26.06.2008 otsusega nr 421 „Anija valla üldplaneeringu kehtestamine". Kehtestatud tiheasustusega alad ja detailplaneeringu kohustusega alad määras maa-amet aadressiandmete süsteemis unikaalaadressi nõudega aladena. Vainu tee paikneb unikaalaadressi nõudega alal, kus hoonestatud või hoonestamisele kuuluvad katastriüksused tuleb adresseerida liikluspinna järgi. Unikaalaadressi nõudega aladega arvestamise nõue tuleneb ruumiandmete seaduse § 43 lg 2 p 5. Unikaalaadressi nõudega alal rakendub katastriüksusele unikaalaadressi määramise nõue, samuti tuleb unikaalaadressi nõudega alal paiknevad hoonestatud või hoonestamisele kuuluvad katastriüksused adresseerida liikluspinna järgi.

Anija Vallavalitsus algatas 09.04.2019 istungil Vainu tee liikluspinna kehtestamise menetluse. Korralduse eelnõu järgi muudetakse Anija vallas Lehtmetsa külas paiknev Vainu tee liikluspinnaks.

Liiluspinna kehtestamise eelnõu saadetakse arvamuse avaldamiseks kõikidele kinnisasjade omanikele, kelle kinnisasjadel Vainu tee liikluspind paikneb küsides nende arvamust.