« Tagasi

Kehtestati Anija valla Kehra linna Aia tn 12 maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Anija Vallavalitsuse 19.02.2019 korraldusega nr 2-3/86 kehtestati Anija valla Kehra linna Aia tn 12 maaüksuse ja lähiala detailplaneering. Anija valla Kehra linna Aia tn 12 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringuga on tehtud ettepanek kinnistu jagamiseks kolmeks elamumaakrundiks ja ehitusõiguse määramiseks kolme kortermaja ja neid teenindavate abihoonete ja tehnovõrkude rajamiseks. Tehnovõrgud on lahendatud peamiselt ühisvõrkude baasil. Juurdepääsud kolmele krundile on lahendatud Aia tänavalt. Kruntide ette Aia tn serva on ettenähtud jalgtee. Parkimine ja jäätmete kogumine on lahendatud omal krundil. Planeeringu elluviimine mõjutab piirkonda positiivselt, kuna loob kvaliteetseid elukohti ning toob heakorrastatud ja kaasajastatud linnaruumi. Korraldusega saab tutvuda Anija Vallavalitsuses F.R. Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn, Anija vald, Harjumaa ja valla veebilehel www.anija.ee. Täiendav info Anija valla arhitekt-planeeringuspetsialistilt Inga Vainu 6199016, inga.vainu@anija.ee.