« Tagasi

Katastriüksuste koha-aadresside muutmine (Ülejõe tee)

Anija Vallavalitsus algatas 05.02.2019 toimunud istungil Ülejõe külas Ülejõe teega piirnevate katastriüksuste, millele ei ole aadress määratud Ülejõe tee järgi, koha-aadressi muutmise.

Ülejõe külas asuv Ülejõe tee paikneb unikaalaadressi nõudega alal, kus hoonestatud ja hoonestamisele kuuluvad katastriüksused tuleb aadresseerida liikluspinna järgi. Liikluspinna järgi määratavates lähiaadressides kasutatavad aadressinumbrid määratakse nii, et ühel pool liikluspinda kõrvuti asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paaritud numbrid ja teisel pool liikluspinda asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paarisnumbrid.

Korralduse eelnõuga otsustatakse muuta Anija vallas Ülejõe külas asuvate katastriüksuste, millele ei ole aadress määratud Ülejõe tee järgi, koha-aadressi alljärgnevalt:

Jrk

Kinnist nr

Katastritunnus

Senine aadress

Uus aadress

1.

778202

14001:002:1010

Nurme, Ülejõe küla

Ülejõe tee 1, Ülejõe küla

2.

7131302

14001:002:0195

Lina, Ülejõe küla

Ülejõe tee 2, Ülejõe küla

3.

662002

14001:002:1030

Voolmaa, Ülejõe küla

Ülejõe tee 3, Ülejõe küla

4.

801102

14001:002:0141

Risti, Ülejõe küla

Ülejõe tee 4, Ülejõe küla

5.

747402

14001:002:0990

Piirsalu, Ülejõe küla

Ülejõe tee 5, Ülejõe küla

6.

8557402

14001:002:0216

Ilvese, Ülejõe küla

Ülejõe tee 6 , Ülejõe küla

7.

11600102

14001:002:0315

Kuuskmanni, Ülejõe küla

Ülejõe tee 7, Ülejõe küla

8.

11231102

14001:002:0448

Kremmi, Ülejõe küla

Ülejõe tee 8 , Ülejõe küla

9.

913102

14001:002:0870

Pugi, Ülejõe küla

Ülejõe tee 9, Ülejõe küla

10.

2283802

14001:002:2270

Jairuse, Ülejõe küla

Ülejõe tee 10, Ülejõe küla

11.

913202

14001:002:0880

Kompuse, Ülejõe küla

Ülejõe tee 11, Ülejõe küla

12.

11352802

14001:002:0464

Kuusemetsa, Ülejõe küla

Ülejõe tee 12, Ülejõe küla

13.

13203202

14001:002:0645

Uuekaasiku, Ülejõe küla

Ülejõe tee 13, Ülejõe küla

 

Koha-aadressi muutmise korralduse eelnõu saadetakse tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Jõekalda teega piirnevate kinnistute omanikele. Aadressiandmete muutmine ei too puudutatud isikutele kaasa lisaasjaajamisi, muudatused tehakse automaatselt kõigis registrites (rahvastikuregister, ehitisregister, kinnistusraamat).